Proje

  1. Türkiye’nin Mega Kentlerinde Bayburt’un Medyatik Gerçekliği ve Algılanma Biçimleri: Bir Telegerçeklik Sorunsalı,Ulusal, (14.05.2018 - 14.03.2019),
  2. Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun Tercih Edilme Algısına Kariyer Grubu Müdahalesinin Etkisi,Ulusal, (21.12.2017 - 21.06.2018),3237,90 ₺
  3. Hanehalkı Yoksulluk Araştırması: Bayburt Örneği,Ulusal, (15.06.2017 - 29.11.2017),1500 ₺
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk