Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Unvan
Doktor Öğretim Üyesi
Meslek Yüksekokul
Sosyal Bilimler
Bölüm
Yönetim ve Organizasyon
Program
Lojistik
Çalışma Grupları
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Makro İktisat, Büyüme, Sermaye Piyasaları, Enflasyon

İletişim

E-Posta
imamoglu[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(0458)211 11 52-53, 2701
Faks
(458) 333-2037, (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk