Kitap

 1. Bölüm Adı:Cumhuriyetin 100.Yılında İllerin İktisadi Gelişimi: 100. Yıldan Yüzyıllara Karadeniz Bölgesi,Sandalcılar Ali Rıza, İmamoğlu İlyas Kays,Yayın Yeri:Nobel Yayınevi,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:1020,ISBN:978-625-371-060-6,Bölüm Sayfaları:907 - 964
 2. Bölüm Adı:Cumhuriyetin 100.Yılında İllerin İktisadi Gelişimi: 100. Yıldan Yüzyıllara Karadeniz Bölgesi,İmamoğlu İlyas Kays, Coşkun Hüseyin,Yayın Yeri:Nobel Yayınevi,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:1020,ISBN:978-625-371-060-6,Bölüm Sayfaları:853 - 906
 3. Bölüm Adı:Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teorik ve Ampirik Çalışmalar,İmamoğlu İlyas Kays,Yayın Yeri:Fenomen Yayınları,Editör:Daştan Muhammet, Kurt Kayserili Serap,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:155,ISBN:978-625-5351-95-9,Bölüm Sayfaları:67 - 81
 4. Bölüm Adı:Türkiye Ekonomisinin Dört Çıkmazı: Faiz, Enflasyon, Döviz Kuru ve İşsizlik,Coşkun Hüseyin, İmamoğlu İlyas Kays,Yayın Yeri:Detay Yayıncılık,Editör:Künü Serkan, Bozma Gürkan,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:210,ISBN:978-605-254-653-6,Bölüm Sayfaları:70 - 85
 5. Bölüm Adı:Ekonomi ve Finans Üzerine İncelemeler,İmamoğlu İlyas Kays, Coşkun Hüseyin,Yayın Yeri:Nobel Yayınevi,Editör:Karaçayır Emine, Yıldız Şaduman, Baysal Kurt Duygu,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:180,ISBN:978-625-433-583-9,Bölüm Sayfaları:123 - 139
 6. Bölüm Adı:İktisadi Konular Üzerine Seçme Yazılar,İmamoğlu İlyas Kays,Yayın Yeri:Nobel Yayınevi,Editör:Yıldız Şaduman, Baysal Kurt Duygu,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:330,ISBN:978-625-433-256-2,Bölüm Sayfaları:275 - 289
 7. Bölüm Adı:Dış Ticaret Teşvikleri,İmamoğlu İlyas Kays,Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları,Editör:Ali Rıza Sandalcılar,Basım Sayısı:2,Sayfa Sayısı:22,ISBN:978-975-442-612-0,Bölüm Sayfaları:218 - 238
 8. Bölüm Adı:Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics,İmamoğlu İlyas Kays,Akça Murat,Yayın Yeri:Cambridge Scholars Publishing,Editör:Başar Selim, Durmaz Atakan,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:267,ISBN:1-5275-4150-9,Bölüm Sayfaları:61 - 70
 9. Bölüm Adı:Gümrük Mevzuatı,İmamoğlu İlyas Kays,Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları,Editör:Abdullah Takım,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:299,ISBN:978-605-2278-97-0,Bölüm Sayfaları:237 - 257
 10. Bölüm Adı:Gümrük Mevzuatı,İmamoğlu İlyas Kays,Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları,Editör:Abdullah Takım,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:299,ISBN:978-605-2278-97-0,Bölüm Sayfaları:127 - 148
 11. Bölüm Adı:Gümrük Mevzuatı,İmamoğlu İlyas Kays,Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları,Editör:Abdullah Takım,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:299,ISBN:978-605-2278-97-0,Bölüm Sayfaları:109 - 126
 12. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler,Takım Abdullah,Naktiyok Yücel,İmamoğlu İlyas Kays,Yayın Yeri:EKİN YAYINEVİ,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:238,ISBN:978-605-327-862-7
 13. Dış Ticaret İşlemleri ( Kavram, Teori, Politika ve Uygulama),Takım Abdullah,İmamoğlu İlyas Kays,Naktiyok Yücel,Yayın Yeri:EKİN Yayınevi,Editör:Takım Abdullah,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:715,ISBN:978-605-327-658-2
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk