Makale

 1. Bozma Gürkan, İmamoğlu İlyas Kays, Künü Serkan,"Dynamic Volatility Spillover Among Emerging Eagle Markets",Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,vol.9,no:2,pp:316 - 336, 2023
 2. İmamoğlu İlyas Kays, Coşkun Hüseyin,"The Future of Export-Based Growth Policies in the Turkish Economy: an Econometric Simulation Approach",Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,no:17,pp:39 - 56, 2023
 3. İmamoğlu İlyas Kays,"Tax Revenues and Economic Growth: Evidence From Panel Quantile Regression Analysis",Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi,vol.9,no:20,pp:419 - 437, 2023
 4. Bozma Gürkan, İmamoğlu İlyas Kays,"The Effects of Gasoline Price, Real Exchange Rate and Food Price on Vegetable and Fruit Export",Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,no:41,pp:182 - 198, 2023
 5. İmamoğlu İlyas Kays,"Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme, Jeopolitik Risk ve Çevre Performansı: Abd Ekonomisinden Kanıtlar",Asya Studies,vol.7,no:25,pp:248 - 258, 2023
 6. Gültekin Ömer Faruk, İmamoğlu İlyas Kays,"Ekonomik Büyüme ve Gelişme Mental Hastalıkları Etkiler Mi? Gelişmekte Olan ve Az Gelişmiş Ülkelerden Kanıtlar",Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,vol.41,no:3,pp:432 - 452, 2023
 7. İmamoğlu İlyas Kays, Aydın Rahman,"Döviz Kuru ve Hisse Senedi Fiyatları Geçişkenliği: Bist100 ve Alt Endeksler Üzerine Bir Uygulama",Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,vol.24,no:3,pp:302 - 316, 2023
 8. İmamoğlu İlyas Kays, Akdaş Kübra, Bozma Gürkan,"İşgücü Verimliliği ve Mutluluk: Oecd Ülkelerinden Kanıtlar",Alanya Akademik Bakış,vol.7,no:2,pp:847 - 864, 2023
 9. Aydın Rahman, İmamoğlu İlyas Kays,"The Effect of Global Crises on Emerging Markets",Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,vol.8,no:1,pp:203 - 214, 2023
 10. İmamoğlu İlyas Kays, Özdemir Dilek,"Yönetişim, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Örnekleri",Külliye,vol.4,no:1,pp:100 - 136, 2023
 11. İmamoğlu İlyas Kays,"Yönetişim, Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme: Bir Panel Nedensellik Analizi",Ekonomi Maliye İşletme Dergisi,vol.2,no:5,pp:304 - 317, 2022
 12. Karabulut Kerem, Aydın Buket, İmamoğlu İlyas Kays,"Vergi Gelirleri ve Kamu Harcamaları İlişkisi: Türkiye Örneğinde Ardl Sınır Testi Yaklaşımı",Vergi Raporu,vol.11,no:278,pp:129 - 146, 2022
 13. İmamoğlu İlyas Kays,"Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İhracat İlişkisi: Türkiye Ekonomisi İçin Ardl Sınır Testi Yaklaşımı",Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi,vol.6,no:1,pp:79 - 96, 2022
 14. Özdemir Dilek, İmamoğlu İlyas Kays,"Yönetişim Göstergeleri ve Büyüme: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan G20 Ülkeleri İçin Bir Nedensellik Analizi",Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi,vol.5,no:1,pp:113 - 135, 2021
 15. İmamoğlu İlyas Kays,"Türkiye ve Şanghay İşbirliği Örgütü (Şiö) Üyesi Ülkelerin Lojistik Performanslarına Göre Karşılaştırılması",Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,vol.12,no:68,pp:1142 - 1154, 2019
 16. İmamoğlu İlyas Kays,"Serbest Bölgelerin Ekonomideki Etkinliği: Türkiye’deki Serbest Bölgeler Üzerine Bir Değerlendirme",Social Sciences Studies Journal,vol.5,no:50,pp:6542 - 6554, 2019
 17. Kahya Cem,İmamoğlu İlyas Kays,"Sosyo-Demografik Özellikler ve Girişimcilik İlişkisinin Yerel Kalkınma Bağlamında Değerlendirilmesi (Bayburt İli Örneği)",Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,vol.5,no:38,pp:1 - 14, 2013
 18. Pabuçcu Hakan,İmamoğlu İlyas Kays,"Yeniliğin Belirleyicileri: Yatay Kesit Veri Analizi",Gazi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,vol.19,no:1,pp:110 - 129, 2017
 19. Kahya Cem,İmamoğlu İlyas Kays,"Ekonomi Okuryazarlığının Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Rolü - the Role of Economıc Lıteracy on Entrepreneurıal Intentıon,",JASSS-The Journal of Ariıficial Societies and Social Simulation,no:39,pp:139 - 156, 2015
 20. Kahya Cem,İmamoğlu İlyas Kays,Durmaz Atakan,"Liderlik ve Beşeri Sermaye Faktörlerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi Kamu ve Özel Sektör Bankalarında Örnek Bir Uygulama",Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,vol.7,no:14,pp:353 - 374, 2015
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk