Bildiri

 1. Coşkun Hüseyin, İmamoğlu İlyas Kays (21.12.2023 - 24.12.2023), "Küreselleşme, Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Çevresel Performans İsviçre Ekonomisinden Kanıtlar", presented at the BUSINESS JOURNAL 2nd INTERNATIONAL PARIS SOCIAL SCIENCE CONGRESS, 2023
 2. İmamoğlu İlyas Kays, Coşkun Hüseyin (21.12.2023 - 24.12.2023), "Ekonomik Özgürlük, Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme: Ab Ülkeleri İçin Bir Nedensellik Analizi", presented at the BUSINESS JOURNAL 2nd INTERNATIONAL PARIS SOCIAL SCIENCE CONGRESS, 2023
 3. İmamoğlu İlyas Kays (05.10.2023 - 06.10.2023), "Foreign Direct Capital Investments, Economic Freedom and Economic Growth", presented at the 7th International Conference on Economics and Finance, 2023
 4. Coşkun Hüseyin, İmamoğlu İlyas Kays (19.10.2023 - 21.10.2023), "Türkiye’de Finansal Gelişme, Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyümenin Çevresel Performas Üzerindeki Etkisi: Aardl Yaklaşımından Elde Edilen Yeni Kanıtlar", presented at the 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2023
 5. İmamoğlu İlyas Kays (19.10.2023 - 19.10.2023), "Hukukun Üstünlüğü, Faiz Oranı, Döviz Kuru ve Enflasyon: Rusya Ekonomisi İçin Bir Nedensellik Analizi", presented at the 9. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 2023
 6. İmamoğlu İlyas Kays, Durmaz Atakan, Yavuz Vildan (03.05.2013 - 04.05.2013), "Ovit Tüneli’nin Rize İlinin Turizm Potansiyelinin Arttırılmasına ve Bölgesel Kalkınmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi", presented at the II. Rize Kalkınma Sempozyumu, 2013
 7. İmamoğlu İlyas Kays (13.10.2023 - 15.10.2023), "Enflasyon, Kamu Harcamaları ve Seçilmiş Politik Göstergelerin Finansal Gelişmeye Etkisi: E7 Ülkelerinden Kanıtlar", presented at the ASES Canakkale International Scientific Studies Conference, 2023
 8. Aydın Rahman, İmamoğlu İlyas Kays (06.07.2023 - 08.07.2023), "Sağlık Turizmi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği", presented at the 7th International Conference on Medical & Health Sciences, 2023
 9. Coşkun Hüseyin, İmamoğlu İlyas Kays (27.10.2022 - 28.10.2022), "Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Ekonomisinden Kanıtlar", presented at the I. International Tourism and Culinary Conference, 2022
 10. Ersungur Şaban Mustafa,Alpağut Serhat,İmamoğlu İlyas Kays (03.05.2018 - 05.05.2018), "Türkiye’nin Bölgeleri Arasındaki Gelişmişlik Düzeyleri Üzerine Yakınsama Analizi", presented at the III. Uluslararası Yozgat Sempozyumu, Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, 2018
 11. Ersungur Şaban Mustafa,İmamoğlu İlyas Kays,Alpağut Serhat (03.05.2018 - 05.05.2018), "Dış Ticaret Açısından Tr72 Bölgesinde Yozgat İlinin Önemi", presented at the III. Uluslararası Yozgat Sempozyumu, Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, 2018
 12. Taş Emine, İmamoğlu İlyas Kays (03.05.2018 - 05.05.2018), "Yöresel Ürünlerin Turizm Pazarlaması Açısından Değerlendirilmesi", presented at the Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018
 13. Taş Emine,İmamoğlu İlyas Kays (03.05.2018 - 05.05.2018), "Kadın Yoksulluğunu Azaltmada Kırsal Turizmin Etkisi", presented at the Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018
 14. İmamoğlu İlyas Kays,Coşkun Hüseyin (03.05.2018 - 05.05.2018), "Üçüz Açık Hipotezi: Teori ve Literatür Araştırması", presented at the Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018
 15. İmamoğlu İlyas Kays,Coşkun Hüseyin (03.05.2018 - 05.05.2018), "İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliğin Testi: Türkiye İçin Bir Nedensellik Analizi (2006-2017)", presented at the Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018
 16. Karabulut Kerem,İmamoğlu İlyas Kays,Daştan Muhammet,Akkaş Elif (03.05.2018 - 05.05.2018), "Türkiye’de Tarım, Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri", presented at the Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
 17. Kolçak Menşure,İmamoğlu İlyas Kays,Daştan Muhammet (03.05.2018 - 05.05.2018), "İhracat ve Yenilik İlişkisi: Oecd Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi (2007-2015)", presented at the Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
 18. Kıvanç Miraç İlyas,Ünlü Hami,Taş Emine,İmamoğlu İlyas Kays (23.10.2017 - 24.10.2017), "Bayburt Turizminin Gelişme Potansiyeli, Sorunlar ve Çözüm Önerileri", presented at the DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 2017
 19. Ünlü Hami,Kıvanç Miraç İlyas,Taş Emine,İmamoğlu İlyas Kays (23.10.2017 - 24.10.2017), "Kültür Turizminin Geliştirilmesinde Yerel Yönetimlerin Etkinliği: Bayburt İli Örneği", presented at the DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 2017
 20. Taş Emine,İmamoğlu İlyas Kays,Ünlü Hami,Kıvanç Miraç İlyas (23.10.2017 - 24.10.2017), "Sürdürülebilir Kültür Turizmi ve Bayburt İlinin Kültürel Turizm Potansiyeli", presented at the DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 2017
 21. İmamoğlu İlyas Kays,Taş Emine,Kıvanç Miraç İlyas,Ünlü Hami (23.10.2017 - 24.10.2017), "Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Dokap Bölgesi İçin Swot Analizi", presented at the DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 2017
 22. Taş Emine,İmamoğlu İlyas Kays (27.09.2017 - 29.09.2017), "Alternatif Turizm Olanaklarıyla Bayburt: Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri", presented at the I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 2017
 23. Taş Emine,İmamoğlu İlyas Kays (27.09.2017 - 29.09.2017), "Eko-Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Bayburt İli İçin Swot Analizi", presented at the I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 2017
 24. İmamoğlu İlyas Kays,Pabuçcu Hakan (28.09.2016 - 01.10.2016), "Seçilmiş Sosyo Ekonomik Göstergelerle Tra 1 Düzey 2 Bölgesinde Erzincan İli’nin Önemi", presented at the Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 2016
 25. İmamoğlu İlyas Kays,Çubukçu M İhsan,Künü Serkan (28.05.2014 - 30.05.2014), "Sosyo Ekonomik Göstergelerle Tra1 Bölgesindeki İllerin Erzurum Erzincan Bayburt Karşılaştırılması ve Bayburt İli İçin Kalkınma Önerileri", presented at the Tarihi ve Kültürü İle XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu, 28-30 Mart 2014, Bayburt, 2014
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk