Mobile Logo Dede Korkut Uyg. ve Arş. Merkezi

Dede Korkut Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Dede Korkut’tan Hicrânî’ye Âşıklık Geleneği Çalıştayı (17 Kasım 2016)

Türk Dil Kurumu ve Bayburt Üniversitesi işbirliğiyle “Dede Korkut’tan Hicrânî’ye Âşıklık Geleneği Çalıştayı” düzenlendi.

Türk Dil Kurumu ve Bayburt Üniversitesi işbirliğiyle “Dede Korkut’tan Hicrânî’ye Âşıklık Geleneği Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştay’ın sabah programı altı akademisyenin katılımıyla iki oturum halinde gerçekleşti. Öğleden sonraki programda ise âşıklar yer aldı.

Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Dede Korkut’un Bayburt için büyük bir anlam taşıdığını söyleyerek, çalıştayın başlığının da faraziye konulmuş bir başlık olmadığına dikkat çekti. Rektör Coşkun, Ord. Prof. Fuat Köprülü’nün “Türk edebiyatını terazinin bir kefesine koysanız diğer kefeye de Dede Korkut’u koysanız, Dede Korkut ağır basar” şeklinde Dede Korkut’un Türk Edebiyatındaki yerini ifade eden sözünü hatırlattı. Yine Prof. Dr. Kaya Bilgegil’in “Bayburt’ta Dede Korkut kitabından fırlamış gibi adam çıkar” dediğini ifade eden Rektör Coşkun, Âşık Hicrânî’den bahsederek Bayburt’un Türk Halk Edebiyatındaki yeri ve önemi üzerinde durdu.

Türk Dil Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, “Aşk hissin hisse yakınlığıdır.  Aşk nefsin nefse yakınlığıdır. Aşk cinsin cinsle tanışıklığıdır. Aşk sarmaşık görüntüsünde sararmış belirtisinde bir haldir. Âşık Buhâri’ye hemhal buhanete hammaldır. Âşıkla aşık atılmaz aşk tutulur güneş tutulmaz. Gönülden gelen dilden dökülünce âşığın eli tutulmaz. Tutuk olan tutkun olamaz. His depreşmeyince kan kıpraşmaz. Aşk olsun âşık olana hamdolsun âşık edene” dedi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Zeki Eraslan, konuşmasında böyle bir programın yapılmasından memnuniyetini dile getirdikten sonra Bayburt’tun âşıklık geleneği ve halk edebiyatı kültürünün yaşatıldığı coğrafyalardan biri olduğunu ve Bayburt’ta âşıklık geleneğinin her zaman canlı tutulduğunu ifade etti. Yine Bayburt’tun son yıllarındaki hızlı değişimine değinen Eraslan, bunda üniversitenin de katkısının büyük olduğunu söyleyerek bu yüzden Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a teşekkür etti.

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu ise, Bayburt şehrinin kadimliğinden bahsederek başta Dede Korkut olmak üzere Zihnî, Celâlî, Hicrânî, Ağlar Baba gibi çok önemli şahıslar yetiştirdiğini dile getirdi. Ayrıca üniversitelerin ait oldukları coğrafyada sosyal ve kültürel değişimin hep öncüsü olduğunu ve Bayburt Üniversitesi’nin bu programla bu değişime katkı sağladığını ifade etti.

Dede Korkut’tan Hicrânî’ye Âşıklık Geleneği Çalıştayı’na panelist olarak, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Nesrin Feyzioğlu, Doç. Dr. Gülhan Atnur, Doç. Dr. Ahmet Özgür Güvenç, Doç. Dr. Bahadır Gücüyeter ve Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Hamdi Güleç ile Yrd. Doç. Dr. Turgay Kabak katıldı. Öğleden sonraki programa da halk edebiyatının yaşatılmasında önemli katkıları olan âşıklarımızdan, Âşık Kazanoğlu, Âşık Eminoğlu, Âşık Süphani, Âşık Baki ve Âşık Piroğlu katıldı.

 

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı