Mobile Logo Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Çiftçi Buluşmaları Paneli - 2 "İklimsel Değişikliğin Bölge Tarımına Etkisi"
Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezimiz ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin birlikte düzenlediği ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Çiftçi Buluşmaları Paneli'nde "İklimsel Değişikliğin Bölge Tarımına Etkisi" tartışıldı.

Panelimizde, Yeditepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Metin TURAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Rafet ASLANTAŞ ve Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürümüz Doç. Dr. Yaşar ERDOĞAN davetli konuşmacılar olarak yer almışlardır ve iklimsel değişikliğin küresel ve bölgesel etkileri, su kaynaklarının kullanımı ve korunması, bitki yetiştiriciliğinde teknolojik gelişmelerin ışığında ortaya çıkan yeni uygulamalar, iklimsel özelliklerin arı yetiştiriciliğinde etkisi ve bölge arıcılığında iklimsel değişikliğin etkilerinin ortaya çıkardığı yeni durumlar tartışılmıştır.

Panele Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN, Bayburt İl ,Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün ve Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, Bayburt ili Kurum ve STK temsilcileri, bölge çiftçileri ve arıcıları, akademisyenler ve öğrenciler katılmışlardır.

Panel interaktif bir şekilde gerçekleştirilerek çiftçilerin, arıcıların ve öğrencilerin soruları ile pozitif tartışma ortamını oluşturarak panel bitimi ikili sohbetlerin de ana temasını oluşturmuştur.

Bayburt'un tarım ve hayvancılık faaliyetlerine güçlü ekonomik ve bilimsel bağlamlar kurmak üzere bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Çiftçi Buluşmaları Paneli, geleneksel bilgileri geleceğin metotlarıyla sentezleyen yeni ufukların tartışıldığı bir bilim meclisi misyonu üstlenmektedir..
 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı