Mobile Logo Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Çiftçi Buluşmaları ''Çiftçi Buluşması Panelinde Bölgesel Kalkınmanın Aktörlerini Bir Araya Getirdik''
Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Doğa ve Hayvanları Koruma Öğrenci Topluluğu ile Arıcılık ve Arıcılık Teknolojileri Ar-Ge Öğrenci Topluluğu paydaşlığında düzenlenen "Çiftçi Buluşmaları-I" isimli panelde, tarım ve hayvancılık odaklı bölgesel kalkınmayı konu alan etkileşimli sunumlar gerçekleşti. Panel, akademi, sektör ve çiftçiyi bir araya getirerek çok yönlü çözüm önerisi üreten bir etkinlik olarak öne çıktı. 

Demirözü Meslek Yüksekokulunun konferans salonunda gerçekleşen ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan'ın moderatörlük görevi üstlendiği panel dizisinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Vecihi Aksakal, "Bayburt'ta Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği" başlıklı sunumunu yaparken; Arıcılık Araştırma, Gelişitirme ve Uygulama Merkezi Müdürümüz Doç. Dr. Yaşar Erdoğan ise "Baş Arılarında Varroosis" başlıklı bir sunum yaptı. Panele sektör temsilcisi olarak katılan Sukkar Şeker Üretim A.Ş. Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, "Şeker Fabrikaları ve Pancar Üretiminin Bölgemizin Ekonomik ve Sosyal Yapısı Üzerine Etkileri" başlıklı sunumunda bölgesel kalkınmanın sınai boyutunu anlattı. Bir diğer panelist olan Demirözü Meslek Yüksekokulumızdan Öğr. Gör. Nursafa İşcan ise, "Şap Hastalığı ve Mücadele Yöntemleri" başlıklı sunumuyla bölge hayvancılığının en önemli sorunlarından birine değindi. 

Katılımcılara panelin amacı ve önemi hakkında bir hitap konuşması yapan moderatör Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, "Tüm dünyada Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olarak tanımlanan bir topyekûn kurtarma ve telafi projesinin lansmanı yapılırken, sürdürülebilir dünyanın geleceğinde tarım ve hayvancılığa verilen önemin farkındalığı için özel bir çaba gösteriliyor. Şehrimiz, geleceğin dünyasında ihtiyaç duyulan kalkınma odaklı üretimin parlayan yıldızı olma potansiyeli taşıyor. Organik tarım ve hayvancılığın önemini artırdığı bir çağda şehrimizin ve bölgemizin kaynaklarını doğru yöneterek kalkınmada fark ortaya koyabiliriz. Bunun için kamu, sanayi, üniversite ve üreticiler arasında mutlak eşgüdüm sağlamamız gerekiyor. Bu paneli yalnızca öğrenme etkinliği olarak değil, bölgenin lokomotif güçlerini buluşturan bir paydaşlık inşası olarak görüyor ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz." dedi. 

Panelle ilgili değerlendirme yapan Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Üniversitemiz, bölgesel kalkınmada öne çıkabilecek tüm yetkinlikleri ve kaynakları analiz ederek bir kalkınma haritası çıkarmaya çabalıyor. Özellikle gıda, tarım ve hayvancılık çalışmalarımızı toplumsal katkı boyutunda birbirine entegre ediyor ve çiftçilerimizin istifade edebileceği ürünlerin yetişme şartlarını sınıyoruz. Bu panel, bölgemizin kalkınma yetkinliği envanterinde önemli üretici güçler olan çiftçilerimizi, arıcılarımızı ve sektör yöneticilerimizi bir araya getirerek akademi paydasında ortak kılıyor. Umarım devam buluşmalarında kat ettiğimiz en temel mesafe güçlü dayanışma ve kalkınma odaklı iş birlikleri olacaktır." açıklamasında bulundu. 

Panelde katılımcı çiftçilerden gelen soruları da yanıtlayan panelistler, üretim, dağıtım ve fiyatlandırma konularında da sektörel rekabet odaklı önerilerde bulundu. Panele Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in yanı sıra Demirözü Kaymakamı Feyza Yılmaz, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, ilçe müdürleri ve şube müdürleri, Bayburt Ziraat Odası Demirözü temsilcileri, bölge çiftçileri, arıcılar, esnaf, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı