Mobile Logo Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Atama Sırasında İstenilen Belgeler

Öğretim Üyesi Atamaları

Öğretim Görevlisi - Araştırma Görevlisi Atamaları

İdari Personel İlk Atamaları

Talep Edilen Belgeler için tıklayınız

Talep Edilen Belgeler için tıklayınız

Talep Edilen Belgeler için tıklayınız

 

Atama İle İlgili Mevzuat:

657 Sk. 36/A ve 48. Maddeleri

2547 Sk. 23, 24, 26 Maddeleri

2914 Sk. 3/A,4 ve 6. Maddeleri

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi

 

Atama İle İlgili Mevzuat:

657 Sk. 36/A, 48. Maddeleri

2547 Sk. 31, 50/d ve Ek 38. Maddeleri

2914 Sk. 3/B-C ve 4.  Maddeleri

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Atama İle İlgili Mevzuat:

657 Sk. 36, 45, 48, 54. Maddeleri

2547 Sk. 50/c Maddesi

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

 

 


_____________________________________________________________________________________________________

 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMINLARINDA İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

3- 2 adet fotoğraf,

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin onaylı fotokopisi(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir) ,

5-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

6- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için dört (4) nüsha, Profesör kadrosu için altı (6) nüsha dosya,

7- Doktor Öğretim Üyesi(6. Madde) ve Profesör(9.madde) kadroları için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu  (Değerlendirme Formu için tıklayınız.)

 

Bayburt Üniversitesinde Halen Görev Yapmakta Olanlar Hariç:

8- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı) - Askerliğini Yedek Subay-Yedek Subay Öğretmen olarak yapanların terhis belgesi vermesi gerekmektedir.

9- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı, (Sağlık Beyanı için tıklayınız) - Beyan yeterlidir, hastaneden rapor almanıza gerek yoktur.

10- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

11- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi(Üniversitemiz çalışanlarından istenmemektedir)

12- Mal bildirim formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)Mal Bildirim formu için tıklayınız.

13- Varsa ilan şartlarında talep edilmiş ilave belgeler (Yabancı Dil Belgesi, Ders verme tecrübesini gösterir belge, sertifika, kurs belgesi vb. )

 

_____________________________________________________________________________________________________


ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIMINLARINDA

 İLANA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru dilekçesi için tıklayınız.(İlan No mutlaka belirtilecek)
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında),
3. https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan diploma notunu gösterir lisans mezuniyet belgesi  veya Lisans diplomasının onaylı fotokopisi ve onaylı transkript fotokopisi,
4. İlan edilen kadroya bağlı olarak https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan yüksek lisans/doktora mezun belgesi veya yüksek lisans/doktora diplomasının onaylı fotokopisi,
5. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,
6. İki adet fotoğraf,
7. ALES Belgesinin internet çıktısı,
8. Yabancı Dil Belgesinin internet çıktısı,

9. İlanda belirtilen alanda yüksek lisans/Doktora öğrencisi olduğu gösterir onaylı öğrenci belgesi (Arş. Gör. kadrosuna başvuranlar)

10. İlan özel şartlarında talep edilmiş ilave belgelerin asılları (Kurs Belgesi, Sertifika, Ders Verme Tecrübe Belgesi, Tecrübe şartı için Barkodlu SGK Hizmet Dökümü vb.)

  

 

ATAMAYA ESAS İSTENİLEN BELGELER

 1- Başvuru Dilekçesi, (Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız)

 2- Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomasının aslı veya noter tasdikli örneği. (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tasdik edilmiş sureti kabul edilecektir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alınmış Diploma Denklik Belgesi,

 3- Lisans / Yüksek Lisans / Doktora transkript asılları,

4- Halen bir kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanlar için ilgili kurumdan alınmış Hizmet Belgesi,

5- ALES ve yabancı dil sınav sonuç belgelerinin çıktıları(muaf olanlar hariç),

6- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuranlar için öğrenci olduğu gösterir belgenin aslı,

7- 2 adet fotoğraf,

8- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

9- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

10- Mal bildirim formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)Mal Bildirim formu için tıklayınız.

11- İlan özel şartlarında talep edilmiş ilave belgelerin asılları (Kurs Belgesi, Sertifika, Ders Verme Tecrübe Belgesi, Tecrübe şartı için Barkodlu SGK Hizmet Dökümü vb.)

 

________________________________________________________________________________________________________

 

İDARİ PERSONEL İLK ALIMINDA İSTENİLEN BELGELER

 

1- Başvuru Dilekçesi, (Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.)

2- Atama Başvuru Formu, (Başvuru Formu için tıklayınız)

3- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tasdik edilmiş fotokopisi kabul edilecektir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.

4- Halen bir kamu kurumunda çalışanlar için Hizmet Belgesi,

5- Atanmaya hak kazandığı unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyan, (Sağlık Beyanı için tıklayınız) - Beyan yeterlidir, hastaneden rapor almanıza gerek yoktur.

6- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden)

7- Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı) . Müracaat tarihi itibariyle halen askerlik görevini yapanların asker dönüşü atamaları yapılacaktır. Ancak askerde olduklarını beyan etmeleri gerekmektedir.

8- Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 4 adet vesikalık fotoğraf, (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)

9- Mal bildirim formu (Ön yüz ve arka yüz çıkarıltılmış -El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde) Mal Bildirim formu için tıklayınız.

10- Yerleştirilen kadroya esas istenilen diğer belgeler (Avukatlık Staj Belgesi, Tecrübe Belgesi, Bilgisayar İşletmeni Sertifikası, Ehliyet, Transkript, Kalorifer Ateşleme Sertifikası vb. )

11- KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi

 


________________________________________________________________________________________________________

 

1416(YLSY) KAPSAMINDA İSTENEN BELGELER

1-  Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız).

2-  2 adet fotoğraf,

3- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı(Sağlık Beyanı için tıklayınız), Beyan yeterli olup, hastaneden rapor alınmasına gerek yoktur.

4-  Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi, (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr / adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

5-  Mal bildirim formu (Ön yüz ve arka yüz çıkartılmış -El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde) Mal Bildirim formu için tıklayınız.

6-  Öğrenim durumunuzu gösterir belgeler. (Öğrenim belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti, belgelerin aslı ibraz edildiğinde, tarafımızca onaylandıktan sonra asıl belgeler iade edilecektir.)

7-  Yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin onaylı Türkçe tercümeleri,

8- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

9- Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 6. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu,

10- Bilimsel Çalışma Dosyası (Elektronik ortamda olabilir-Cd, flash bellek)

11- Yüksek Lisans ve/veya doktora tezlerinin basılı nüshası ile elektronik ortamda Türkçe özeti,


 

Akademik Personel Atamalarına İlişkin Sunum için tıklayınız.

Akademik Personel Görev Süresi Uzatımına İlişkin Sunum için Tıklayınız.


Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı