Mobile Logo Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Ders Görevlendirme

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/a Maddesi Kapsamında Görevlendirme

İSTENİLECEK BELGELER

a)  Görevlendirilme Teklifiyle İlgili Üst yazı.

b)  40/a Görevlendirme Talep Tablosu (Örnek Tablo için Tıklayınız)

c) Talep eden Fakülte/Meslek Yüksekokulu/yüksekokulun ilgili  Program ya da  Bölümünde görevli öğretim elemanlarının ders yükünü gösterir tablo (Zorunlu Ortak Dersler(İngilizce/Türk Dili/Atatürk İlke ve İnkilapları için yapılan taleplerde ilgili birimin derse girecek öğretim elemanı olmaması durumu haricinde eklenmesi zorunludur)

 

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/a Maddesi

Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde, kendi üniversitelerinin diğer birimlerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere Rektör tarafından görevlendirilebilirler.


2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/a Maddesi Kapsamında Görevlendirme İş Akış Süreci


 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/d Maddesi Kapsamında Görevlendirme

İSTENİLECEK BELGELER

a)  Görevlendirilme Teklifiyle İlgili Üst yazı.

b)  40/d Görevlendirme Talep Tablosu (Örnek Tablo için Tıklayınız)

c) Talep eden Fakülte/Meslek Yüksekokulu/yüksekokulun ilgili  Program ya da  Bölümünde görevli öğretim elemanlarının ders yükünü gösterir tablo (Zorunlu Ortak Dersler(İngilizce/Türk Dili/Atatürk İlke ve İnkilapları için yapılan taleplerde ilgili birimin derse girecek öğretim elemanı olmaması durumu haricinde eklenmesi zorunludur)

 

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/d Maddesi

   40.maddenin (d) fıkrası uyarınca, kendi üniversitelerinin aynı şehirdeki diğer birimlerinden veya aynı şehirdeki diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim elemanı bulunmaması halinde, başka şehirlerdeki yüksek öğretim kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ve anılan fıkradaki esaslara göre iki katı ek ders ücreti ödenir.


2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/d Maddesi Kapsamında Görevlendirme İş Akış Süreci

Adsız


 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 31. Maddesi Kapsamında Görevlendirme

-  İSTENİLECEK BELGELER

a)      Görevlendirilme Teklifiyle İlgili Üst yazı ve Ekinde Yönetim Kurulu Kararı.

b)      Dilekçe (Örneği için tıklayınız)

c)       Diploma

d)      Özgeçmiş

e)      31.madde kapsamında görevlendirme tablosu (Örnek için tıklayınız)

f)       Talep eden Fakülte/ Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu'nun  ilgili  Program ya da  Bölümünde görevli öğretim elemanlarının ders yükünü gösterir tablo (Zorunlu Ortak Dersler(İngilizce/Türk Dili/Atatürk İlke ve İnkilapları için yapılan taleplerde ilgili birimin derse girecek öğretim elemanı olmaması durumu haricinde eklenmesi zorunludur)________________________________________________________________________________________

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 31. Maddesi:

 Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücretiyle ilgili Yönetim Kurullarının görüşleriyle dekanların/ müdürlerin önerileri üzerine ve Rektörün onayıyla görevlendirilebilirler.

 
 

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı