Mobile Logo Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi Projesi İlk İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Bayburt Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan “Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi” isimli projenin ilk izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan “Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi” isimli projenin ilk izleme ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirmek üzere Demirözü Meslek Yüksekokulu ve Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezini ziyaret eden KUDAKA Proje İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Fatih BALTACI ile Proje Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar ERDOĞAN, Proje Araştırmacıları Dr. Öğr. Üyesi Yahya Yasin YILMAZ ve Mustafa ÖZDEMİR'in bulunduğu proje ekibi ilk toplantılarını gerçekleştirmiştir. 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı