Mobile Logo Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
2023-2024 Akademik Yılı İç Tetkiki/Akran Değerlendirmesi Gerçekleştirildi

Mühendislik Fakültesi 2023-2024 akademik yılı ISO 9001:2015 Standardı ve YÖKAK Hizmet Akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilen iç tetkik/akran değerlendirmesi, 05 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 13:30'da Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Açılış toplantısına, kaliteden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN, Tetkik Heyeti Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eda ADATEPE, Dekan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Çağatay TEKE, Fakülte Sekreteri Murat Adem ÇAKICI, Tetkik Heyeti Üyeleri ve Birim Kalite Komisyonu Üyeleri katılım sağlamıştır. Bu tetkik, fakültemizin kalite yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirmek ve sürekli iyileştirme süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır.

Tetkik sürecinin başlangıcında, Tetkik Heyeti Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eda ADATEPE tarafından, birim yöneticimiz Dekan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Çağatay TEKE'ye, liderlik, yönetişim ve kalite başlıkları altında çeşitli sorular yöneltilmiştir. Bu sorular, fakültemizin stratejik hedeflerine ulaşmadaki kararlılığını ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini ölçmeye yönelik olmuştur. Dr. Öğr. Üyesi Çağatay TEKE, bu sorulara verdiği yanıtlarla, fakültemizin mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında bilgi sunmuştur.

Akabinde, tetkik heyeti üyeleri fakültemizin Kalite Yönetim Sistemi (KYS) dokümanlarını ayrıntılı bir şekilde incelemiştir. Bu inceleme, KYS dokümanlarının ISO 9001:2015 standardına ve YÖKAK akreditasyon kriterlerine uygunluğunu doğrulamayı amaçlamıştır. Doküman incelemesinin yanı sıra, fakültemizin laboratuvarları da denetime tabi tutulmuştur.

Tetkik süreci, Tetkik Heyeti Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eda ADATEPE tarafından yapılan kapanış konuşması ile sonlandırılmıştır. Kapanış konuşmasında, tetkik sırasında tespit edilen bulgular ve iyileştirme önerileri paylaşılmış, fakültemizin güçlü yönleri ve gelişmeye açık alanları üzerinde durulmuştur.

Mühendislik Fakültesi olarak, tetkik sürecine katkılarından dolayı Tetkik Heyeti'ne ve birim kalite ekibimize teşekkür ederiz. Tetkik sürecinde elde edilen geri bildirimler, fakültemizin kalite yönetim sistemini daha da geliştirme ve mükemmelliği hedefleme yolunda önemli birer rehber olacaktır.

 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı