Mobile Logo Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Genel Bilgi

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENEL TANITIMI

2008 yılında kurulan Mühendislik Fakültesinin bünyesinde Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,  Endüstri Mühendisliği bulunmaktadır.
 
Mühendislik Fakültesi 2009 yılında ilk öğrencileri ile buluştu. İlk mezunlarını 2013 yılında vermiştir.
Gıda Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde 1, 2 , 3 ve 4. Sınıfta eğitim öğretim devam etmektedir.
 
Bölümlere Göre Öğrenci Dağılımı
 
Mühendislik Fakültesinde halen gündüz ve ikinci öğretimde olmak üzere 132 öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir.
 

Tablo1

Bölümler  Öğrenci Sayısı
Örgün Öğretim İkinci Öğretim Toplam
İnşaat Mühendisliği 53 28 81
Makine Mühendisliği 10 1 11
Gıda Mühendisliği 4 1 5
Endüstri Mühendisliği 11 3 14
Elektrik Elektronik Mühendisliği 21 0 21
Toplam Öğrenci Sayısı 99 33 132
 

Mühendislik Fakültesi Akademik Personel Sayısı
 
Mühendislik Fakültesi Bünyesinde  30 (otuz) öğretim üyesi, 13 (onüç) araştırma görevlisi,  2 (iki) öğretim görevlisi, olmak üzere 45 (kırkbeş) akademisyen bulunmaktadır.
 
Tablo 2

Akademik Unvanı

Sayı

Toplam

Prof. Dr.

4

4

Doç. Dr.

6

6

Dr. Öğr. Üyesi

20

20

Arş. Gör. Dr.

4

 

13

Arş. Gör.

2

Arş. Gör. (Geçici Nakil)

7

Öğrt. Gör.

2

2

Toplam

45

 
Mühendislik Fakültesi İdari Personel Sayısı:
Fakültemizde 8 (sekiz) idari personel istihdam edilmektedir.
Mühendislik Fakültesi Fiziki İmkânları
Merkez Dede Korkut Yerleşkesi içerisinde bulunan Fakültemiz 8.100 m2 fiziki alana
sahip olup bünyesinde;

·         60 kişilik 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, Teknik Resim Sınıfı,

·         36 kişilik 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, 

·         30 kişilik 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, 

·         120 kişilik 1 Adet  Amfi, (Amfi teknik donanımı itibari ile çok amaçlı salon olarak ta kullanılmaktadır.) 
·         796 Kişilik 13 Adet  Derslik,
·         Toplam 976 Kişilik 15 Adet  Derslik (Amfi, Teknik Resim Sınıfı dâhil), 
·         66 kişilik çok amaçlı Konferans Salonu, 
·         20 kişilik Toplantı Salonu,
·         Ayrıca tüm bölümlerde uygulama derslerinin yapılacağı araç, gereç, cihaz ve sarf malzemeleri temin edilmiş, bir kısmı faal bir kısmının kurulumu devam eden 15 (on beş) adet öğrenci laboratuvarları/ öğrenci atölyeleri ile1 Adet  (bir) beton ve kür odası bulunmaktadır.
·          Tüm derslik ve laboratuvarlarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır.

 

 

 

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı