Genel Bilgi

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENEL TANITIMI

2008 yılında kurulan Mühendislik Fakültesinin bünyesinde Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,  Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Bölümleri bulunmaktadır.
 
Mühendislik Fakültesi 2009 yılında ilk öğrencileri ile buluştu. İlk mezunlarını 2013 yılında vermiştir.
Gıda Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde 1, 2 , 3 ve 4. Sınıfta eğitim öğretim devam etmektedir.
 
Bölümlere Göre Öğrenci Dağılımı
 
Mühendislik Fakültesinde halen gündüz ve ikinci öğretimde olmak üzere 1167 öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir.
 

Tablo1

Bölümler  Öğrenci Sayısı
Örgün Öğretim İkinci Öğretim Toplam
İnşaat Mühendisliği 298 218 516
Makine Mühendisliği 106 58 164
Gıda Mühendisliği 74 24 98
Endüstri Mühendisliği 57 - -
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendisliği - -  
Toplam Öğrenci Sayısı 535 300 835
 

Mühendislik Fakültesi Akademik Personel Sayısı
 
Mühendislik Fakültesi Bünyesinde  33 (otuzüç) öğretim üyesi, 2 (iki) öğretim görevlisi,42(kırkiki) araştırma görevlisi olmak üzere 77 (yetmişyedi) akademisyen bulunmaktadır.
 
Tablo 2

Akademik Unvanı

Sayı

Toplam

Prof. Dr.

2

2

Doç. Dr.

7

7

Dr. Öğr. Üyesi

24

24

Arş. Gör.

16

 

42

Arş. Gör. (ÖYP)

8

Arş. Gör. (ÖYP) Geçici Nakil

18

Öğrt. Gör.

2

2

Toplam

77

 
Mühendislik Fakültesi İdari Personel Sayısı:
Fakültemizde 9 (dokuz) idari personel istihdam edilmektedir.
Mühendislik Fakültesi Fiziki İmkânları
Merkez Dede Korkut Yerleşkesi içerisinde bulunan Fakültemiz 8.100 m2 fiziki alana
sahip olup bünyesinde;

·         60 kişilik 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, Teknik Resim Sınıfı,

·         36 kişilik 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, 

·         30 kişilik 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, 

·         120 kişilik 1 Adet  Amfi, (Amfi teknik donanımı itibari ile çok amaçlı salon olarak ta kullanılmaktadır.) 
·         796 Kişilik 13 Adet  Derslik,
·         Toplam 976 Kişilik 15 Adet  Derslik (Amfi, Teknik Resim Sınıfı dâhil), 
·         66 kişilik çok amaçlı Konferans Salonu, 
·         20 kişilik Toplantı Salonu,
·         Ayrıca tüm bölümlerde uygulama derslerinin yapılacağı araç, gereç, cihaz ve sarf malzemeleri temin edilmiş, bir kısmı faal bir kısmının kurulumu devam eden 15 (on beş) adet öğrenci laboratuvarları/ öğrenci atölyeleri ile1 Adet  (bir) beton ve kür odası bulunmaktadır.
·          Tüm derslik ve laboratuvarlarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır.