Mobile Logo Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Birim Kalite Komisyonu
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Doçent Doktor Erdal ÖNER Dekan Yardımcısı
Doktor Öğretim Üyesi Yavuz Selim HATİPOĞLU Birim Yönetim Temsilcisi
Memur Hamza KURTULUŞ İdari Personel
Doçent Doktor Aybike KAMİLOĞLU Üye
Doktor Öğretim Üyesi Çağatay TEKE Üye
Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Alptekin ENGİN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Recep ÇATAR Üye
Doktor Öğretim Üyesi Mustafa ERGÜN Üye
Araştırma Görevlisi Doktor Murat KARADENİZ Üye
Araştırma Görevlisi Tamer GÜÇLÜ Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı