Norm Kadro İşlemleri İle İlgili Görüş ve Yazılar
NORM KADRO YÖNETMELİĞİ
 

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin YönetmelikNORM KADRO İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR

1-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07 Kasım 2018 tarihli Norm Kadro Yönetmeliği konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

2-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29 Kasım 2018 tarihli Norm Kadroda Yetki Devri konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

3-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13 Aralık 2018 tarihli Norm Kadro Yönetmeliği-Asgari Kadro Sayıları konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

4-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Norm Kadro Uygulamaları ile ilgili sunumuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

5-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2019 tarihli Öğretim Görevlisi istihdamı konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

6-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2019 tarihli Asgari Kadro-Norm Kadro Uygulaması konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

7-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2019 tarihli Yabancı Dilde Eğitim Yapılan Programlarda Asgari-Norm Kadro Uygulaması konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

8- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14 Mart 2019 tarihli Boşalan Kadroların Rektörlüğe çekilmesi konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

9- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10 Mart 2021 tarihli Aktarma İzni Yetki Devri konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

10- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11 Mart 2021 tarihli Kadroların Rektörlük Bünyesine Çekilmesi çekilmesi konulu yazısı için TIKLAYINIZ.ASGARİ NORM KADROLARA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08 Nisan 2019 tarihli Asgari Öğretim Elemanı Arasında Yabancı Uyruklu konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25 Ocak 2019 tarihli Asgari Ölçütler (Mühendislik Progrmalarında) konulu yazısı için TIKLAYINIZ.

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25 Ocak 2019 tarihli Asgari Ölçütler (Sağlık, Sağlıkla İlgili ve İlişkili Progrogramlarda) konulu yazısı için TIKLAYINIZ.
Yayın Tarihi: 
Yukarı