Öğretim Görevlisi Doktor Tuğba Yıldız

"Do We Know Organic Food Consumers? The Personal and Social Determinants of Organic Food Consumption", Sevtap Ünal, Fatma Görgün Deveci, Tuğba Yıldız, Istanbul Business Research, 2019

"Sosyal Medyanın Markaya Yönelik Tutum ve SatınAlma Niyetine Etkileri", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2017

"The Effect of Inertia and Satisfaction on Consumer Loyalty in Online Shopping Sites", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Fatma Görgün Deveci, Journal of Management, Marketing And Logistics, 2018

"THE INFLUENCE OF CUSTOMER VALUE AND SELF CONGRUITY ON EMOTIONAL BRAND ATTACHMENT", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Bahar Türk, Journal of Global Strategic Management, 2018

"EXAMINATION OF THE SELF STRUCTURE, INTERPERSONAL INFLUENCE, TRUST AND BRAND ATTITUDE AS ANTECEDENTS OF THE EMOTIONAL BRAND ATTACHMENT", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Bahar Türk, Journal of Global Strategic Management, 2019

"Yeşil Aklamanın Algılanan Risk, Kalite ve Memnuniyet Üzerindeki Etkisi", Tevfik Şükrü Yaprakli, Tuğba Yıldız, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018

"STUDY OF THE EFFECT OF CONSUMPTION VALUES ON THE ENVIRONMENTAL CONCERN IN TERMS OF PURCHASINGBEHAVIOUR", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Journal of Global Strategic Management, 2018

"BENLİK-MARKA BAĞININ MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE MARKA AŞKININ VE DENEYİMİNİN ARACILIK ROLÜ", Aysel Erciş, Oğuz Han Aykut, Tuğba Yıldız, Research Journal of Busıness And Management, 2019

"Study of the Effect of Consumption Values on the Environmental Concern in terms of Purchasing Behavior", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, (09.11.2017-11.11.2017), 7th Internatıonal Conference on Leadershıp, Technology, Innovatıon And Busıness Management, 2017

"The Influence of Customer Value, Brand Trust, and Self Congruity in Creating Emotional Brand Attachment", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Bahar Türk (09.11.2017-11.11.2017), 7th Internatıonal Conference on Leadershıp, Technology, Innovatıon And Busıness Management, 2017

"THE EFFECT OF CULTURAL DIMENSIONS AND SELF-EFFICACY OF THE INDIVIDUAL ON THE ATTITUDE OF GREEN PRODUCTS AND CHANGE IN BEHAVIOR", Aysel Erciş, Oğuz Han Aykut, Tuğba Yıldız, (12.12.2019-13.12.2019), 9th International Conference on Leadership, Technology, Leadership, Innovation, Media And Communication, 2019

"EXAMINATION OF SELF STRUCTURE, INTERPERSONAL INFLUENCE, TRUST AND ATTITUDE TOWARDS THE BRAND THROUGHOUT THE PROCESS OF DEVELOPING EMOTIONAL BRAND ATTACHMENT", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Bahar Türk, (12.12.2019-13.12.2019), 9th International Conference on Leadership, Technology, Leadership, Innovation, Media And Communication, 2019

"BENLİK-MARKA BAĞININ MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE MARKA AŞKI VE DENEYİMİNİN ARACILIK ROLÜ", Aysel Erciş, Oğuz Han Aykut, Tuğba Yıldız, (30.05.2019-31.05.2019), Global Busıness Research Congress, 2019

"Değer Yönelimleri Kapsamında Kişisel Norm ve Çevreci Öz Kimliğin Çevreci Ürünlere Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Bahar Türk, (04.09.2019-06.09.2019), II. Business Organization Research Conference, 2019

"THE EFFECT OF INERTIA AND SATISFACTION ON CONSUMER LOYALTY IN ONLINE SHOPPING SITES", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Fatma Görgün Deveci, (12.07.2018-14.07.2018), 14 th Internatıonal Strategıc Management Conference, 2018

"RELATION OF CONSUMERS’ ATTITUDES TOWARDS ORGANIC PRODUCTS WITH PERSONAL VALUES AND THE MEDIATION EFFECT OF THE INDIVIDUAL FACTORS", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Fatma Görgün Deveci, (24.05.2018-25.05.2018), Global Business Research Congress (gbrc), 2018

"Do We Know Organic Food Consumers The Personal and Social Determinants of Organic Food Consumption", Sevtap Ünal, Fatma Görgün Deveci, Tuğba Yıldız, (09.12.2016-11.12.2016), 7th International Conference on Governance Fraud Ethics And Csr, 2016

"İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞTE SOSYAL BURADALIĞIN GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE SATIN ALMA NİYETİNDEKİ DEĞİŞİM", Aysel Erciş, Oğuz Han Aykut, Tuğba Yıldız, (04.09.2019-06.09.2019), II. Business Organization Research Conference, 2019, 2019

"Kooperatiflerde Satış Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Kooperatiflerde İşletmecilik", Önlisans, Türkçe, 3

"Kooperatiflerde Pazarlama", Önlisans, Türkçe, 3

"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 2

"Kooperatifler Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 5

"Hukukun Temel Kavramları", Önlisans, Türkçe, 2

"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 2

"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 2

"Tüketici Davranışları", Önlisans, Türkçe, 2

"İŞLETME BÖLÜMÜ (Ö.Ö) İKİNCİSİ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"9th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management Kongresi En İyi Bildiri Ödülü", BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"Tüketicilerin Kişisel Değerlerinin Bireysel Faktörlere ve Organik Ürünlere Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 04.06.2018-04.12.2018, 2500 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Öğretim Görevlisi Demirözü Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi
2016 Doktora İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Atatürk Üniversitesi
2013 - 2016 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2009 - 2013 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi