Öğretim Görevlisi Tuğba Yıldız

"BENLİK-MARKA BAĞININ MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE MARKA AŞKININ VE DENEYİMİNİN ARACILIK ROLÜ", Aysel Erciş, Oğuz Han Aykut, Tuğba Yıldız, Research Journal of Busıness And Management, 2019

"Do We Know Organic Food Consumers? The Personal and Social Determinants of Organic Food Consumption", Sevtap Ünal, Fatma Görgün Deveci, Tuğba Yıldız, Istanbul Business Research, 2019

"Yeşil Aklamanın Algılanan Risk, Kalite ve Memnuniyet Üzerindeki Etkisi", Tevfik Şükrü Yaprakli, Tuğba Yıldız, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018

"THE INFLUENCE OF CUSTOMER VALUE AND SELF CONGRUITY ON EMOTIONAL BRAND ATTACHMENT", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Bahar Türk, Journal of Global Strategic Management, 2018

"STUDY OF THE EFFECT OF CONSUMPTION VALUES ON THE ENVIRONMENTAL CONCERN IN TERMS OF PURCHASINGBEHAVIOUR", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Journal of Global Strategic Management, 2018

"The Effect of Inertia and Satisfaction on Consumer Loyalty in Online Shopping Sites", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Fatma Görgün Deveci, Journal of Management, Marketing And Logistics, 2018

"Sosyal Medyanın Markaya Yönelik Tutum ve SatınAlma Niyetine Etkileri", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2017

"BENLİK-MARKA BAĞININ MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE MARKA AŞKI VE DENEYİMİNİN ARACILIK ROLÜ", Aysel Erciş, Oğuz Han Aykut, Tuğba Yıldız, (30.05.2019-31.05.2019), Global Busıness Research Congress, 2019

"THE EFFECT OF INERTIA AND SATISFACTION ON CONSUMER LOYALTY IN ONLINE SHOPPING SITES", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Fatma Görgün Deveci, (12.07.2018-14.07.2018), 14 th Internatıonal Strategıc Management Conference, 2018

"The Influence of Customer Value, Brand Trust, and Self Congruity in Creating Emotional Brand Attachment", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Bahar Türk (09.11.2017-11.11.2017), 7th Internatıonal Conference on Leadershıp, Technology, Innovatıon And Busıness Management, 2017

"İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞTE SOSYAL BURADALIĞIN GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE SATIN ALMA NİYETİNDEKİ DEĞİŞİM", Aysel Erciş, Oğuz Han Aykut, Tuğba Yıldız, (04.09.2019-06.09.2019), II. Business Organization Research Conference, 2019, 2019

"Değer Yönelimleri Kapsamında Kişisel Norm ve Çevreci Öz Kimliğin Çevreci Ürünlere Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Bahar Türk, (04.09.2019-06.09.2019), II. Business Organization Research Conference, 2019

"Study of the Effect of Consumption Values on the Environmental Concern in terms of Purchasing Behavior", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, (09.11.2017-11.11.2017), 7th Internatıonal Conference on Leadershıp, Technology, Innovatıon And Busıness Management, 2017

"Do We Know Organic Food Consumers The Personal and Social Determinants of Organic Food Consumption", Sevtap Ünal, Fatma Görgün Deveci, Tuğba Yıldız, (09.12.2016-11.12.2016), 7th International Conference on Governance Fraud Ethics And Csr, 2016

"RELATION OF CONSUMERS’ ATTITUDES TOWARDS ORGANIC PRODUCTS WITH PERSONAL VALUES AND THE MEDIATION EFFECT OF THE INDIVIDUAL FACTORS", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Fatma Görgün Deveci, (24.05.2018-25.05.2018), Global Business Research Congress (gbrc), 2018

"Kooperatiflerde İşletmecilik", Önlisans, Türkçe, 3

"Tüketici Davranışları", Önlisans, Türkçe, 2

"Kooperatiflerde Satış Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 2

"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 2

"Hukukun Temel Kavramları", Önlisans, Türkçe, 2

"Kooperatiflerde Pazarlama", Önlisans, Türkçe, 3

"Kooperatifler Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 2

"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 5

"İŞLETME BÖLÜMÜ (Ö.Ö) İKİNCİSİ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"Tüketicilerin Kişisel Değerlerinin Bireysel Faktörlere ve Organik Ürünlere Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 04.06.2018-04.12.2018, 2500 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Öğretim Görevlisi Demirözü Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi