Mobile Logo Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
(Güncellendi) Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları(14.09.2023)

14.08.2023 tarihinde Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilen ve 28.08.2023 tarihinde başvuruları sonlanan “Sözleşmeli Personel Alım İlanı"; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda ilan edilmiştir.

 Sonuçlara ulaşmak için ilgili ilana tıklayınız.

 

 *- Evrak teslimi için 29/09/2023 olan son başvuru son tarihi 05/10/2023 Perşembe gününe uzatılmıştır.

İLAN NO

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR

SAYI

2023-01

Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek)

8

2023-02

Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek)

5

2023-03

Koruma ve Güvenlik Personeli (Kadın)

2

2023-04

Destek Personeli – Temizlik (Erkek)

16

2023-05

Destek Personeli – Temizlik (Erkek)

5

2023-06

Destek Personeli – Temizlik (Kadın)

4

2023-07

Destek Personeli – Şoför (Erkek)

2

2023-08

Kütüphaneci

1

2023-09

Mühendis

1

2023-10

Programcı

1

2023-11

Tekniker (Bilgisayar)

1

2023-12

Tekniker (Makine)

1

2023-13

Teknisyen (Elektrik)

1

2023-14

Teknisyen (Bilgisayar)

1

2023-15

Teknisyen (İklimlendirme ve Soğutma)

1

2023-16

Büro Personeli

5

2023-17

Büro Personeli

3

2023-18

Büro Personeli

3

2023-19

Büro Personeli

3

2023-20

Büro Personeli

4

2023-21

Büro Personeli

2

TOPLAM

70

 

 

 

 Not: Sonuçlarla ilgili soru ve itirazlarınızı sonuç açıklama tarihini izleyen 10 (on) gün içinde  Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na Değerlendirme Komisyonuna iletilmek üzere yapmanız gerekmektedir. 10 günü geçen itirazlar dikkate alınmayacaktır.

KPSS sıralaması sonucuna göre şartları sağlayarak atanmaya hak kazanan asıl adayların aşağıda belirtilen belgeleri 29 Eylül 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. İlgili sürede başvuru yapmayan adaylar atanma hakkını kaybedecek olup, yerlerine yedek adaylar çağırılacaktır.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

 

İSTENİLEN BELGELER:


1- Başvuru Dilekçesi,

(Dilekçe Örneği için tıklayınız)

2- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (Aslını ve fotokopisini yanında getiren adayların Kurumumuzca da tasdik edilmiş fotokopisi kabul edilecektir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.

3- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuru yapan adaylardan BOY/KİLO durumunu da gösterir Sağlık Kurulu Raporu (Üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacaktır. Sağlık kurullarında psikiyatri hekiminin bulunması kaydıyla yerleştiği görevi yapmasına engel hastalığı bulunmadığı ifadesi raporda açıkça belirtilecektir. "Örneğin, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır.")

4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuru yapan adayların Özel Güvenlik Kimlik Kartının aslı

5- Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 2 adet vesikalık fotoğraf, (son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)

6- Hizmet Dökümü E-devlet https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan Barkodlu Hizmet Belgesi ya da Barkodlu kurum isimlerini gösterir sigorta tescil dökümü ile birlikte – Barkodlu Belge Oluştur tuşuna basılarak alınması gerekmektedir.)

7- Mal bildirim formu (Ön yüz ve arka yüz çıkartılmış -Eksiksiz olarak doldurulmuş, ıslak imzalı ve kapalı zarf içinde-Evrak tesliminde doldurulabilir)

Mal Bildirim Formu için tıklayınız.

8- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi

 

ATAMAYA ESAS BELGELERİN TESLİM YERİ

Adayların Başvuru Dilekçesiyle atamaya esas belgelerini 05/10/2023 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Gençosman Mahallesi Dede Korkut Kampüsü 69000 Merkez/BAYBURT adresinde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü İdari Bina da yer alan Personel Daire Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular http://www.bayburt.edu.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecek olup, ilgililere bu durum tebliğ edilmiş sayılacaktır.YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İlanen duyurulur.


PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon: 0 458 211 11 53-55 Dâhili 1178

Faks: 0 458 211 11 90

E-Posta: personel@bayburt.edu.tr


Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı