Sözleşmeli Personel Alım İlanı (27.12.2021)

 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 10 (on) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

 

İLAN NO

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR

KPSS YILI

KPSS PUANI

MEZUNİYET DURUMU

AYLIK BRÜT ÜCRET

SAYI

G1

Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek)

2020

KPSSP3

KPSSP93

KPSSP94

Lisans,

Önlisans,

Ortaöğretim

4523,28 TL*

6

T1

Destek Personeli – Temizlik (Erkek)

 

2020

KPSSP3

Lisans,

Önlisans,

Ortaöğretim

3788,21 TL*

4

KPSSP93

KPSSP94

 

Toplam

10


 *- Yukarıda belirtilen sözleşme ücretleri 01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında hizmet yılı 5 yıldan az olanlara göre belirlenen sözleşme ücretleri olup bu tutara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dâhil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücret belirlenmektedir. 2022 yılında ücretler yeniden değerlenecektir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu (Başvuru formu için tıklayınız) (Hangi kadroya başvuru yapıldığı mutlaka belirtilecek)

2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

3) Hizmet Dökümü  https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan Barkodlu Hizmet Belgesi ya da Barkodlu kurum isimlerini gösterir sigorta tescil dökümü ile birlikte – Barkodlu Belge Oluştur tuşuna basılarak alınması gerekmektedir.)

4) Diploma fotokopisi veya https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,

5) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

6) Askerlik durum belgesi (https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden alınacak doğrulama kodlu),

7) Adli Sicil Kaydı (https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir),

8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık beyanı Sağlık Beyanı(indirmek için tıklayınız)Sağlık raporuna gerek yoktur.

9) Koruma ve Güvenlik Personeli kadrosuna başvuran adayların Özel Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi ve herhangi bir sağlık kuruluşundan ilan tarihinden sonra almış oldukları boy/kilo gösterir belge

 

 

 

A. A. GENEL ŞARTLAR

 1) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B Grubundan Lisans mezunları için P3 puan türünden, Önlisans mezunları için P93 ve Ortaöğretim mezunları için P94 puan türünden en az 55 puan almış olmak.

3) Askerlik ile ilişiği bulunmamak.

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

5) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

6) 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

7) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,

8) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

9) İstihdam edilecek personel hizmet ihtiyaçlarına göre Üniversitemizin ilçeler dahil farklı yerleşkelerinde görevlendirilecektir.

 

 

B. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

 
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

1) En az ortaöğretim mezunu olmak.

2) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak,

4) Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak.

5) 170 cm’den kısa boylu olmamak, (Herhangi bir sağlık kuruluşundan boy ve kilo gösterir belge alınacaktır.)

6) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 15’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)

7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

8) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması(Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır),

9) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak, MEB veya alındığı Üniversite onaylı, ilgili sertifikalara sahip olmak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

 

DESTEK PERSONELİ

 

1)      En az ortaöğretim mezunu olmak.

2)      Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.

 

DESTEK PERSONELİNİN(TEMİZLİK) GÖREVLERİ

1) Üniversitenin ve bağlı birimlerin kapalı mekanlarının ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarını süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri silmek,

2) Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve belirlenen alanlara taşımak,

3) Tuvaletleri günlük ve gerekli oldukça ilgili temizlik malzemesi ile yıkamak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, aynaları ve muslukları silmek,

4) Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak,

5) Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,

6) Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,

7) Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

8) Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

 

C. BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI

1) Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde https://www.bayburt.edu.tr/ internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 27/12/2021 – 10/01/2022 (dâhil) tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında (Dede Korkut Külliyesi 21 Şubat Caddesi Trabzon Yolu Üzeri İdari Birimler Binası 69000/BAYBURT)  olacak şekilde posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (Posta yoluyla yapılan başvurularda postanın en geç başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ulaşmış olması gerekmektedir.)

2) Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki unvan için yapılan başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3) Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4) Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.D. SONUÇ

1) Tüm başvurular KPSS puanlarına göre değerlendirilecektir.

2) KPSS puanı aynı olan adaylar olması durumunda doğum tarihi daha sonra olan adaya öncelik verilir.

3) Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 5 (beş) iş günü içerisinde web sayfamızda duyurulacaktır.

4) Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5) Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın https://www.bayburt.edu.tr/tr/personel-daire-baskanligi internet adresinden takip edebileceklerdir.

6) Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.

7) Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder. (İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)

8) Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na yapılacaktır.
İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar asılları gelene kadar dikkate alınmayacaktır.

10) Yerleşmeye hak kazanan adaylardan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

 

Detaylı Bilgi İçin:
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Daire Başkanlığı
Telefon: 0 458 211 11 53 / 1178

Faks: 0 458 211 11 90
E-posta: personel@bayburt.edu.tr