Makale

 1. Yıldız Şaduman,"Feldstein-Horioka Paradoksu’nun Türkiye İçin Geçerliliğinin Analizi",Electronic Journal of Social Sciences,vol.22, 2023
 2. Yıldız Şaduman,"Analysis of the Validity of the Environmental Kuznets Curve Hypothesis for Turkey",Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi,vol.57,no:4,pp:3176 - 3191, 2022
 3. Yıldız Şaduman,"The Analysis of the Validity of the Phillips Curve in Turkey Via the Fourier Cointegration and Causality Tests",İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi,vol.10,no:4,pp:3174 - 3190, 2021
 4. Yıldız Şaduman,"Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği",Journal of Humanities and Tourism Research (Online),vol.10,pp:289 - 304, 2020
 5. Battal Fetullah,Yıldız Şaduman,Kılıçaslan Şenol,Çınar Ertuğrul,"Solomon Ash Uyumluluk Deneyi ve Bireylerin Karar Verme Tarzları Arasındaki İlişki (Türkiye Örneği)",Journal of Turkish Studies,vol.13,no:26,pp:185 - 198, 2018
 6. Yıldız Şaduman,Künü Serkan,"Türkiye ile Brıcs Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret Potansiyelinin Linder Hipotezi Çerçevesinde Değerlendirilmesi",Kafkas Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,vol.9,no:18,pp:599 - 612, 2018
 7. Yıldız Şaduman,Ağ Alirıza,"Çevre Vergileri ile Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Analiz (1994 – 2014)",Journal of Turkish Studies,vol.13,pp:591 - 606, 2018
 8. Yıldız Şaduman,Başar Selim,"Türkiye’de Enflasyon, Faiz Oranı ve Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi",Journal of Turkish Studies,vol.13,pp:309 - 328, 2018
 9. Yıldız Şaduman,Özden Erdemalp,Battal Fetullah,Kılıçaslan Şenol,Çınar Ertuğrul,"Bayburt Logistic Village, a Study on the Logistic Village Perception of Bayburt University Students",Turkish Studies,vol.12,no:31,pp:1 - 28, 2017
 10. Başar Selim,Yıldız Şaduman,"İktisadi Büyümenin Demokratikleşmeye Etkisi Üzerine Bir Araştırma",Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,vol.3,no:3,pp:9 - 37, 2012
 11. Akgül Sevim,Yıldız Şaduman,"Doğal Gaz Tüketim Tahmini",Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi,vol.5,no:1,pp:440 - 452, 2013
 12. Yıldız Şaduman,Başar Selim,"Maliye Politikasının Özel Tüketim ve Bazı Sosyal Çıktılar Üzerindeki Etkileri",Kafkas Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,no:17,pp:103 - 124, 2016
 13. Karabulut Kerem,Yıldız Şaduman,Durmuş Savaş,"5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu Nun Kmykk Kamu Harcamalarını Artırma Etkisi Erzurum Da Bir Uygulama",EKEV Akademi Dergisi,no:48,pp:373 - 384, 2011
 14. Başar Selim,Yıldız Şaduman,"İktisadi Büyümenin Demokratikleşme Üzerindeki Etkileri",Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,vol.12,no:21,pp:56 - 75, 2009
 15. Başar Selim,Güllüce Ali Çağlar,Yıldız Şaduman,"Effects of Economic Growth on Democratization in Transition Economies a Panel Data Approach",Sosyoekonomi,no:9,pp:87 - 100, 2009
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk