Bildiri

  1. Akgül Sevim,Yıldız Şaduman (29.04.2016), "Almon Modeliyle Çorum İli Kırmızı Et Üretimi ve Fiyat İlişkisi", presented at the Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu 28 - 30 Nisan,
  2. Akgül Sevim,Yıldız Şaduman (06.05.2016), "Yozgat Ta Buğday Üretimi ve Fiyat İlişkisinin Koyck Modeliyle Analizi", presented at the Uluslararası Bozok Sempozyumu 5-6 Mayıs,
  3. Baysal Kurt Duygu, Yıldız Şaduman (11.12.2021 - 12.12.2021), "Cari İşlemler Dengesi, Reel Efektif Döviz Kuru ve Turizm Gelirleri Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Türkiye İçin Analizi", presented at the SELJUK SUMMIT 5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS DECEMBER 11 - 12, 2021 KONYA, 2021
  4. Yıldız Şaduman, Baysal Kurt Duygu (27.11.2021 - 29.11.2021), "Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ile Turizm Gelirleri Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi", presented at the 7 th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM, 2021
  5. Yıldız Şaduman,Künü Serkan (03.05.2018 - 05.05.2018), "Türkiye ile Brıcs Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret Potansiyelinin Linder Hipotezi Çerçevesinde Değerlendirilmesi", presented at the Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018
  6. Ersungur Şaban Mustafa,Takım Abdullah,Yıldız Şaduman (03.05.2018 - 05.05.2018), "Türkiye’deki Bölgesel Dengesizlik ve Tra1 Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme", presented at the Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
  7. Yıldız Şaduman (03.05.2018 - 05.05.2018), "Validity of Triplet Deficit Hypothesis for Turkish and the Relationship Between Triple Open Components and Growth: a Causality Analysis for 1990 - 2017 Period", presented at the ULUSLARARASI KÜLTÜR VE BİLİM KONGRESİ, 2018
  8. Akgül Sevim,Yıldız Şaduman (19.05.2016 - 22.06.2016), "Koyck Almon Modeliyle Kırmızı Et Üretimi ve Fiyat İlişkisi", presented at the 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, Madrid, 2016
  9. Akgül Sevim,Yıldız Şaduman (08.04.2016 - 09.06.2016), "Red Meat Productıon Forecast and Polıcy Recommendatıons ın Lıne Wıth 2023 Targets ın Turkey", presented at the 9th International Conference on Social Sciences Dubrovnik, 2016
  10. Akgül Sevim,Yıldız Şaduman (13.04.2013 - 15.04.2013), "Doğal Gaz Tüketim Tahmini", presented at the İktisat, 2013