Bildiri

 1. Baysal Kurt Duygu, Yıldız Şaduman (22.12.2023 - 24.12.2023), "Sektörel İstihdam ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği", presented at the EGE 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2023
 2. Yıldız Şaduman, Baysal Kurt Duygu, Akgül Sevim (18.02.2023 - 20.02.2023), "Feldstein Horioka Paradoksu Brıcs Ülkeleri İçin Geçerli Mi?", presented at the 7th International New York Academic Research Congress on Humanities and Social Sciences, 2023
 3. Baysal Kurt Duygu, Yıldız Şaduman (29.12.2022 - 30.12.2022), "Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye Turizm Sektörü: Genel Değerlendirme", presented at the Anadolu 11th International Conference on Social Sciences, 2022
 4. Yıldız Şaduman (06.08.2022 - 07.08.2022), "Feldstein-Horioka Paradoksu’nun Türkiye İçin Geçerliliğinin Analizi", presented at the Latin America 3rd International Conference on Scientific Researches, 2022
 5. Yıldız Şaduman (12.05.2022 - 14.05.2022), "Analysis of the Validity of the Environmental Kuznets Curve Hypothesis for Turkey", presented at the II. Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2022
 6. Yıldız Şaduman, Baysal Kurt Duygu (22.04.2022 - 24.04.2022), "Türkiye’de İktisadi Büyüme ve Sağlık Harcamaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi", presented at the VII. International European Conference on Social Sciences, 2022
 7. Baysal Kurt Duygu, Yıldız Şaduman (11.12.2021 - 12.12.2021), "Cari İşlemler Dengesi, Reel Efektif Döviz Kuru ve Turizm Gelirleri Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Türkiye İçin Analizi", presented at the Seljuk Summit 5th International Social Sciences Congress December 11-12, 2021 Konya, 2021
 8. Yıldız Şaduman, Baysal Kurt Duygu (27.11.2021 - 29.11.2021), "Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ile Turizm Gelirleri Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi", presented at the 7 th International Black Sea Coastline Countries Symposium, 2021
 9. Yıldız Şaduman,Künü Serkan (03.05.2018 - 05.05.2018), "Türkiye ile Brıcs Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret Potansiyelinin Linder Hipotezi Çerçevesinde Değerlendirilmesi", presented at the Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018
 10. Yıldız Şaduman (03.05.2018 - 05.05.2018), "Validity of Triplet Deficit Hypothesis for Turkish and the Relationship Between Triple Open Components and Growth: a Causality Analysis for 1990 - 2017 Period", presented at the Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018
 11. Ersungur Şaban Mustafa,Takım Abdullah,Yıldız Şaduman (03.05.2018 - 05.05.2018), "Türkiye’deki Bölgesel Dengesizlik ve Tra1 Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme", presented at the Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
 12. Akgül Sevim,Yıldız Şaduman (08.04.2016 - 09.06.2016), "Red Meat Production Forecast and Policy Recommendations in Line with 2023 Targets in Turkey", presented at the 9th International Conference on Social Sciences Dubrovnik, 2016
 13. Akgül Sevim,Yıldız Şaduman (19.05.2016 - 22.06.2016), "Koyck Almon Modeliyle Kırmızı Et Üretimi ve Fiyat İlişkisi", presented at the 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, Madrid, 2016
 14. Akgül Sevim,Yıldız Şaduman (06.05.2016 - 08.05.2016), "Yozgat Ta Buğday Üretimi ve Fiyat İlişkisinin Koyck Modeliyle Analizi", presented at the Uluslararası Bozok Sempozyumu 5-6 Mayıs, 2016
 15. Akgül Sevim,Yıldız Şaduman (29.04.2016 - 30.04.2016), "Almon Modeliyle Çorum İli Kırmızı Et Üretimi ve Fiyat İlişkisi", presented at the Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu 28 - 30 Nisan, 2016
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk