Lisansüstü Tez Danış.

  1. Aslıhan GÖK, "İktisadi Büyüme, Enerji Tüketimi ve Co2 Emisyonu Arasındaki İlişki: Mıst Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme", Bayburt Üniversitesi, 2023, Tamamlandı
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk