Doktor Öğretim Üyesi Şaduman Yıldız

"Effects of Economic Growth on Democratization in Transition Economies A Panel Data Approach", Selim Başar, Ali Çağlar Güllüce, Şaduman Yıldız, Sosyoekonomi, 2009

"Türkiye’de Enflasyon, Faiz Oranı ve Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi", Şaduman Yıldız, Selim Başar, Journal of Turkish Studies, 2018

"5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu nun KMYKK Kamu Harcamalarını Artırma Etkisi Erzurum da Bir Uygulama", Kerem Karabulut, Şaduman Yıldız, Savaş Durmuş, Ekev Akademi Dergisi, 2011

"İktisadi Büyümenin Demokratikleşme Üzerindeki Etkileri", Selim Başar, Şaduman Yıldız, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009

"BAYBURT LOGISTIC VILLAGE, A STUDY ON THE LOGISTIC VILLAGE PERCEPTION OF BAYBURT UNIVERSITY STUDENTS", Şaduman Yıldız, Erdemalp Özden, Fetullah Battal, Şenol Kılıçaslan, Ertuğrul Çınar, Turkısh Studıes, 2017

"Maliye Politikasının Özel Tüketim ve Bazı SosyalÇıktılar Üzerindeki Etkiler", Şaduman Yıldız, Selim Başar, Kafkas Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016

"İktisadi Büyümenin Demokratikleşmeye Etkisi Üzerine Bir Araştırma", Selim Başar, Şaduman Yıldız, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012

"Türkiye İle BRICS Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret Potansiyelinin Linder Hipotezi Çerçevesinde Değerlendirilmesi", Şaduman Yıldız, Serkan Künü, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018

"Çevre Vergileri İle Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Analiz (1994 – 2014)", Şaduman Yıldız, Alirıza ağ, Journal of Turkish Studies, 2018

"Doğal Gaz Tüketim Tahmini", Sevim Akgül, Şaduman Yıldız, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2013

"Solomon Ash Uyumluluk Deneyi Ve Bireylerin Karar Verme Tarzları Arasındaki İlişki (Türkiye Örneği)", Fetullah Battal, Şaduman Yıldız, Şenol Kılıçaslan, Ertuğrul Çınar, Journal of Turkish Studies, 2018

"Yozgat ta Buğday Üretimi Ve Fiyat İlişkisinin Koyck Modeliyle Analizi", Sevim Akgül, Şaduman Yıldız, (06.05.2016), Uluslararası Bozok Sempozyumu 5-6 Mayıs

"Koyck Almon Modeliyle Kırmızı Et Üretimi ve Fiyat İlişkisi", Sevim Akgül, Şaduman Yıldız, (19.05.2016-22.06.2016), 1st International Scientific Researches Congress Humanity And Social Sciences, Madrid, 2016

"Almon Modeliyle Çorum İli Kırmızı Et Üretimi Ve Fiyat İlişkisi", Sevim Akgül, Şaduman Yıldız, (29.04.2016), Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu 28 - 30 Nisan

"Red Meat Productıon Forecast and Polıcy Recommendatıons ın Lıne Wıth 2023 Targets ın Turkey", Sevim Akgül, Şaduman Yıldız, (08.04.2016-09.06.2016), 9th International Conference on Social Sciences Dubrovnik, 2016

"Türkiye ile BRICS Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret Potansiyelinin Linder Hipotezi Çerçevesinde Değerlendirilmesi", Şaduman Yıldız, Serkan Künü, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018

"Türkiye’deki Bölgesel Dengesizlik ve Tra1 Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme", Şaban Mustafa Ersungur, Abdullah Takım, Şaduman Yıldız, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"Doğal Gaz Tüketim Tahmini", Sevim Akgül, Şaduman Yıldız, (13.04.2013-15.04.2013), İktisat, 2013

"Validity of Triplet Deficit Hypothesis for Turkish and The Relationship Between Triple Open Components and Growth: A Causality Analysis for 1990 - 2017 Period", Şaduman Yıldız, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018

"Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics", Macroeconomic Effects of Openness, Cambridge Scholars Publishing, Selim Başar, 1-5275-1143-X1, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Küreselleşme Ekonomik ve Sosyal Eğilimler", Küreselleşme ve Para Politikası, Savaş, 978-605-9414-71-5, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sürdürülebilirlik: Ekonomik ve Sosyal Eğilimler", Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansı Değerlendirmesinde Kullanılan Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, İmaj Yayınevi, BAŞAR Enes Emre, 978-605-7905-23-9, 99-126, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sutudies on Sustainability Research", Developing Sustainable Energy Policies and Turkey, Lambert Academic Publishing, 3438901, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sürdürülebilirlik: Ekonomik ve Sosyal Eğilimler", Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışı Kapsamında Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı, İmaj Yayınevi, Enes Emre BAŞAR, 978-605-7905-23-9, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Selected Studies on Economics and Finance", The Macroeconomic Effects of Increase In Imported Crude Oil Prices, Cambridge ScholarsPublishing, Selim BAŞAR, 1-5275-1143-X, 193-210, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Makro İktisat", Lisans, Türkçe, 3

"Makro İktisat ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Makro İktisat (işletme Bölümü)", Lisans, Türkçe, 3

"Makro İktisat (işletme Bölmü)", Lisans, Türkçe, 3

"Makro İktisatı", Lisans, Türkçe, 4

"Makro İktisat ı", Lisans, Türkçe, 4

"Para Teorisi", Lisans, Türkçe, 2

"Para Politikası", Lisans, Türkçe, 2

"Para Teorisi ve Politikası", Lisans, Türkçe, 3

"Makro İktisat ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Kamu Maliyesi", Lisans, Türkçe, 3

"Makro İktisat (kamu Yönetimi Bölümü)", Lisans, Türkçe, 3

"Makro İktisat ı", Lisans, Türkçe, 3

"Para Teorisi", Lisans, Türkçe, 3

"İktisada Giriş ı", Lisans, Türkçe, 3

"Büyüme Teorisi", Lisans, Türkçe, 3

"Makro İktisat", Lisans, Türkçe, 4

"Dekan Yardımcısı"

"Bölüm Başkanı"

"SOLOMON ASH’xxIN UYUM DENEYİNİN TÜRKİYE UYARLAMASI (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)", Araştırma Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 17.05.2018-17.12.2018, 1200 TÜRK LİRASI

"BAYBURT İLİ LOJİSTİK STRATEJİK PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ FİZİBİLİTE PROJESİ", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2016-31.12.2017, 2000 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2014 Yardımcı Doçent İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2014 Öğretim Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bayburt Üniversitesi
2011 Öğretim Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Ardahan Üniversitesi
2007 - 2014 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası (dr), Atatürk Üniversitesi
2004 - 2007 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2000 - 2004 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Atatürk Üniversitesi