Mobile Logo Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yenilendi


1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı ve 7 nci maddeleri hükümlerine göre hazırlanarak 2646 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"; yayımını takip eden ayın birinci günü, yani 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe geçecek ve "15/12/2014 tarihli ve 2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır olacaktır.

Üniversitemiz birimlerine ve personeline dijital çağ uygun hazırlanmış yeni yönetmeliğe dair bilgilendirmeler bu sayfamız ve EBYS üzerinden yapılacak duyurulacaktır.

 

  Eski ve Yeni Yönetmeliğin karşılaştırma cetveli için tıklayınız.

 

Yeni Yönetmelik: 

Yönetmelik Klavuzu:

 

 

 

Word versiyonu için tıklayınız.

PDF versiyonu için tıklayınız.

Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

Yönetmelik Değişikliğine Dair Tanıtım Videosu:

 

Yenilenen yönetmelik ile resmî yazışmalarda elektronik ortamın esas unsur olmasının yanı sıra yönetmelikte elektronik ortamda belgelerin tek nüsha olarak hazırlanması, logo, doğrulama kodu ve karekod kullanımı, arşiv imzası, kişiye özel belgelere ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı