PDB İş Akış Şemaları

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları için  tıklayınız. 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI 2019