Öğretim Üyesi Alım İlanı (27.12.2021)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

            2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 ve 24. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize öğretim üyeleri alınacaktır. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İdarenin gerek gördüğü hallerde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

 

S.No

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı / Pr.

Unvan

Der

Adet

Niteliği

1

Mühendislik Fakültesi 

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Sürdürülebilir kalkınma için enerji ve gıda arasındaki bağlantı üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç takvim yılında Web Of Science (SCI/SCI- Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 2 (iki) makalesi bulunmak.

2

Aydıntepe Meslek Yüksekokulu 

Gıda İşleme

Gıda Teknolojisi Pr.

Doçent

1

1

Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak. Palinoloji, apiterapi ve arı ürünlerininin biyololojik aktiviteleri üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç takvim yılında Web Of Science (SCI/SCI- Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 2 (iki) makalesi bulunmak.

3

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Elektrik ve Enerji

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Elektrik-Elektronik mühendisliği lisans mezunu olmak. Elekromanyetik alanlar ve mikrodalga alanında tezli yüksek lisans ve  doktora yapmış olmak. Bianizotropik Metamalzemeler üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç takvim yılında Web Of Science (SCI/SCI- Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 2 (iki) makalesi bulunmak.

4

Spor Bilimleri Fakültesi 

Rekreasyon

Rekreasyon

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Beden eğitimi ve spor anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Sağlık okur yazarlığı ve sağlıklı yaşam farkındalığı üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç takvim yılında Web Of Science (SCI/SCI- Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 2 (iki) makalesi bulunmak.

 

 

MÜRACATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Doçent kadrosu için 2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

2-  Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

3- Özgeçmiş (YÖK Formatında veya YOKSİS çıktısı),

4- 2 adet fotoğraf,

5- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin e-devlet (https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden) çıktıları (asılları atama olması halinde göreve başlaması sonrası talep edilecektir) veya onaylı fotokopisi(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir),

6-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

7- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için dört (4) nüsha, Profesör kadrosuna başvuranlar için altı (6) nüsha dosya,

8- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 6. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu

Bayburt Üniversitesinde Halen Görev Yapmakta Olanlar Hariç:

9- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden alınacak çıktı) - Askerliğini Yedek Subay-Yedek Subay Öğretmen olarak yapanların terhis belgesi vermesi gerekmektedir.

10- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair Sağlık Beyanı(indirmek için tıklayınız)

11- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden alınacak çıktı)

12- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmet-dokumu adresinden alacakları HİTAP Hizmet Dökümü

13- Mal bildirim formu(indirmek için tıklayınız), (Eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)

 

 

BAŞVURU YERİ

Doçent kadrosu için başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ilgili Fakülteye / Yüksekokula şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.  

Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Son başvuru tarihi 10/01/2022 Pazartesi günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.Yayınlandığı Resmi Gazete:  27/12/2021 Tarihli ve 31702 Sayılı Resmi Gazete