Öğretim Elemanı Alım İlanı (15.06.2022) - Güncellendi (02.07.2022)

 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d ve 31. maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Üniversitemize öğretim elemanı alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ulaşmak için tıklayınız.

- 22 Haziran 2022 tarihli ve 31874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan düzeltme ile 2022/007 nolu ilan iptal edilmiştir.

-22 Haziran 2022 tarihli ve 31874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan düzeltme ile 2022/008 nolu ilanın ALES puan türü EA olarak değiştirilmiştir.

- 02 Temmuz 2022 tarihli ve 31884 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ilan ile 2022/009 nolu ilan iptal edilmiştir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe (Başvuru dilekçesi için tıklayınız.) (İlan No mutlaka belirtilecek)

2. Özgeçmiş,

3) https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan diploma notunu gösterir lisans mezuniyet belgesi veya lisans diplomasının onaylı fotokopisi ve onaylı transkript fotokopisi (Gönderdiğiniz e-devlet çıktısında diploma notu görünüyorsa, transkripte gerek yoktur),

4) İlan edilen kadroya bağlı olarak https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan yüksek lisans/doktora mezun belgesi veya yüksek lisans/doktora diplomasının onaylı fotokopisi,

5) Araştırma Görevlisi kadroları için https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan ilgili alanda öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi veya öğrenci olduğu kurumdan alınmış onaylı öğrenci belgesi,

6) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,

7) İki adet fotoğraf,

8) ALES sonuç belgesinin internet çıktısı,

9) Yabancı dil belgesinin internet çıktısı,

10) İlan edilen kadroya bağlı olarak deneyime ilişkin belge (Tecrübe/deneyim şartı olan kadrolar içindir. Kurumdan alınan belgenin yanına, https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu hizmet belgesi ya da barkodlu kurum isimlerini gösterir sigorta tescil dökümü ile birlikte – barkodlu belge oluştur tuşuna basılarak alınması gerekmektedir).

Başvurular müracaat edilecek birime (Rektörlük birimine yapılacak başvurular için Personel Daire Başkanlığı'na) posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır. Birimlerin posta adresleri internet sayfamızda yer almaktadır. Son başvuru tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati bilgileri, sınav sonuçları ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili bilgileri başvurulan Fakülte/M.Y.O.’nun internet adresi üzerinden duyurulacak olup adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Önemli Not: Ön Değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen tarih mesai bitiminde ilgili birimin internet sayfasında duyurular bölümünde yayınlanacaktır.

Öğretim Görevlisi ilanlarına başvuracak adayların tabloda belirtilen ALES puan türünden en az 70 puan almaları ve ilan özel şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Rektörlük Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim ve Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi kadroları için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarında dil puan şartı yoktur. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alınacaktır.  2022 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi:

15.06.2022 Çarşamba

 

Son Başvuru Tarihi:

29.06.2022 Çarşamba

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

01.07.2022 Cuma

 

Sınav Giriş Tarihi:

04.07.2022 Pazartesi

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

06.07.2022 Çarşamba

 

Yayınlandığı Resmi Gazete: 15/06/2022 Tarihli ve 31867 Sayılı Resmi Gazete

 

 


Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı