Mobile Logo Kariyer Planlama Uyg. ve Arş. Merkezi
Myers-Briggs Kişilik Testi

Bu test resmi Myers-Briggs testi değildir. Bu nedenle geçerliliği ve güvenilirliği yoktur. Daha güvenilir bir test içinhttps://www.16personalities.com/tr

Myers-Briggs Tip Göstergesi, dört farklı alanda iki insan sınıfından hangisi olduğunuzu belirleyerek çalışan, endüstri standardı bir kişilik testidir. Dört alanda iki olası sınıfla, 2x2x2x2 = her biri popülasyonda farklı bir ortaya çıkma sıklığına sahip 16 farklı kişilik tipi mümkündür.

Aşağıdaki ifadelerin her biri için, her ikisi de sizi bir dereceye kadar tanımlasa bile, sizi EN DOĞRU şekilde tanımlayanın yanındaki seçim düğmesini işaretleyin.

 
Kalabalık ve aksiyondan hoşlanır
Konsantrasyon için sessizlikten hoşlanır
Hızlı çalışmaya eğilimlidir, karmaşık prosedürlerden hoşlanmaz
Ayrıntılara dikkat etme eğilimi gösterir, kapsamlı ifadelerden hoşlanmaz
İnsanları selamlamada genellikle iyidir
İsimleri ve yüzleri hatırlamakta sorun yaşar
Uzun ve yavaş işlerde genellikle sabırsızdırlar.
Bir proje üzerinde uzun süre kesintisiz çalışmaktan çekinirler
İşinin sonucuyla, onu tamamlamakla ve diğer insanların bunu nasıl yaptığıyla ilgilenirler.
İşin arkasındaki fikirle ilgilenirler
Genellikle telefonla konuşmasının kesintiye uğramasına aldırmaz
Telefonuna izinsiz dokunulmasını ve telefon görüşmelerinin kesilmesini sevmez
Çoğu zaman hızlı hareket eder, hatta bazen düşünmeden
Harekete geçmeden önce, bazen hareket etmeden çok düşünmeyi sever.
Etrafında insanların olmasından hoşlanır
Yalnız çalışmaktan hoşlanır
Genellikle özgürce iletişim kurar
İletişimle ilgili bazı sorunları vardır

Çözüme kavuşmada standart ve bilindik yollar yoksa yeni sorunlardan hoşlanmaz
Yeni problemleri çözmekten hoşlanır
Geleneksel ve oturmuş yöntemlerle işlerini yapmaktan hoşlanır
Aynı şeyleri tekrar tekrar yapmaktan hoşlanmeaz
Yenilerini öğrenmekten çok önceden öğrenilmiş becerileri kullanmaktan keyif alır
Yeni bir beceriyi kullanmaktan çok öğrenmenin keyfini çıkarır
Ne kadar süreceğine dair gerçekçi bir fikirle istikrarlı bir şekilde çalışır
Arada durgunluk dönemleri olan, coşkulu bir şekilde enerji patlaması içinde çalışır
Genellikle adım adım bir sonuca varır
Hızlı bir sonuca varır
Rutin detaylar konusunda sabırlıdır
Rutin ayrıntılar konusunda sabırsız
Ayrıntılar karmaşıklaştığında sabırsızlar
Karmaşık durumlara karşı sabırlılar
Sık sık ilham almazsınız ve ilham aldığınızda nadiren ilhama güvenir
İyi ya da kötü ilhamını takip eder
Nadiren gerçekler konusunda hata yapar
Sık sık gerçekler konusunda hatalar yapar
Hassas işlerde iyi olma eğilimindedir
Hassasiyet için zaman ayırmayı sevmez

Duygularını hemen göstermezler ve çoğu zaman insanların duygularıyla uğraşmaktan rahatsız olurlar.
Diğer insanların ve duygularının fazlasıyla farkında olma eğilimindedir.
İnsanların duygularını bilmeden incitebilirler
Önemsiz şeylerden bile insanları memnun etmekten keyif alırlar.
Uyumsuz dahi olsa işleri analiz etmek ve mantıklı sıraya koymaktan hoşlanırlar
Uyumluluktan hoşlanır. Verimliliği çalışma arkadaşları tarafından çok kötü şekilde etkilenebilir.
Kişisel olmayan bir şekilde karar verme eğilimindedir, bazen insanların isteklerine yeterince dikkat etmez
Çoğu zaman kararları kendisinin veya diğer insanların kişisel beğeni ve isteklerinden etkilenmesine izin verir.
Adil davranılması temel gereksinimidir
Ara sıra övgü temel gereksinimidir
İnsanları azarlayabilir veya gerektiğinde kovabilir
İnsanlara hoş olmayan şeyler söylemekten hoşlanmaz
Daha analitik odaklı; insanların düşüncelerine daha kolay yanıt verir
Daha insan odaklı; insanların değerlerine daha kolay yanıt verir
Kararlı olma eğilimindedir
Sempatik olma eğilimindedir

İşini planlayabildiği ve planı takip edebildiği zaman en iyi şekilde çalışır
Değişen durumlara iyi uyum sağlar
İşleri yoluna koymak ve bitirmekten hoşlanır
Değişiklikler için işleri yarım bırakmaktan çekinmez
Bazı şeylere çok çabuk karar verebilir
Karar vermede sorun yaşayabilir
Üzerinde çalıştığı projeyi daha acil bir proje için yarıda kesmekten hoşlanmayabilir.
Çok fazla projeye başlayabilir ve onları bitirmekte zorluk çekebilir
Yapılması gereken yeni şeyleri fark etmeyebilir
Hoşlanmadığı işleri erteleyebilir
Sadece işine başlamak için gereken temel şeyleri ister
Yeni bir iş hakkında her şeyi bilmek ister
Bir şey, durum veya kişi hakkında bir yargıya vardığında tatmin olma eğiliminde olur
Bir şey, durum veya kişi hakkında meraklı olma ve yeni bilgileri memnuniyetle karşılama eğilimindedir
 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı