Mobile Logo Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
KPSS 2022/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2022/2 KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU 


 A- ATAMAYA ESAS İSTENİLEN BELGELER

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Kurumumuza KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçlarına göre yerleştirilmeleri uygun görülen adaylardan istenilen belgeler;

1- Başvuru Dilekçesi, (Dilekçe Örneği için tıklayınız)

2- Atama Başvuru Formu, (Başvuru Formu için tıklayınız)

3- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tasdik edilmiş fotokopisi kabul edilecektir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.

4- Herhangi bir kamu kurumunda kadrolu statüde çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi veya
https://www.turkiye.gov.tr/  adresinden alınacak HİTAP hizmet dökümü.

5- Atanmaya hak kazandığı unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyan, (Sağlık Beyanı için tıklayınız) - Beyan yeterli olup, hastaneden rapor alınmasına gerek yoktur.

6- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden)

7- Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı). Müracaat tarihi itibariyle halen askerlik görevini yapanların asker dönüşü atamaları yapılacaktır. Ancak askerde olduklarını beyan etmeleri gerekmektedir.

8- Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 2 adet vesikalık fotoğraf, (son altı ay içerisinde çekilmiş)

9- Mal bildirim formu (Ön yüz ve arka yüz çıkartılmış -Eksiksiz olarak doldurulmuş,ıslak imzalı ve kapalı zarf içinde-Evrak tesliminde doldurulabilir) Mal Bildirim Formu için tıklayınız.

10 - Nüfus cüzdanının aynı yüze çekilmiş arkalı önlü fotokopisi.

11- KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi
12- Bilgisayar İşletmeni kadrosuna yerleşen adaylar için: M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni / Bilgisayar Programcısı / Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası Sahibi Olmak  veya Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığını gösterir onaylı transkript ( 302010871 nolu ilan için gerekmemektedir.)

B- ATAMAYA ESAS BELGELERİN TESLİM YERİ

Adayların Başvuru Dilekçesiyle atamaya esas belgelerini 18/01/2023 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Gençosman Mahallesi Dede Korkut Kampüsü 69000 Merkez/BAYBURT adresinde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular http://www.bayburt.edu.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecek olup, ilgililere bu durum tebliğ edilmiş sayılacaktır.


C- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İlanen duyurulur.


PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon: 0 458 211 11 53-55 Dâhili 1178

Faks: 0 458 211 11 90

E-Posta: personel@bayburt.edu.tr

 


Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı