Kişisel Kariyer Planlama Eğitimi
İş dünyası tarafından istenilen özellikler konusunda öğrencilerimiz ve mezunlarımıza yönelik iki haftalık bir eğitim düzenlenecektir. Eğitimi tamamlayanların iş dünyasına adım atarken bir farkındalık oluşacağı ve vizyon belirlemelerine destek olunması hedeflenmektedir. Eğitim alanında uzman psikolog ve insan kaynakları uzmanı tarafından verilecektir. Eğitim KUDAKA tarafından desteklenen bir proje çerçevesinde düzenlendiğinden ücretsizdir. 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı