Öğrenim Bilgileri

  1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (DR), Doktora, 2015 - 2020
  2. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2013 - 2015
  3. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans-Anadal, 2007 - 2011