Bildiri

  1. Azılı Kenan (12.07.2021), "Eski Oğuzcada Morfolojik Tabakalaşma: Kançaru", presented at the YUNUS EMRE’NİN VEFATININ 700. YIL DÖNÜMÜ ANISINA ULUSLARARASI TÜRKÇENİN ANADOLU’DA YAZI DİLİ OLUŞU SEMPOZYUMU,
  2. Azılı Kenan (05.06.2021), "Eski Türkçeden Yunus Emre Divanı’na: Diyalektik Bir Unsur Olarak Kayu/Kayı", presented at the YUNUS EMRE SEMPOZYUMU,
  3. Azılı Kenan, Güzel Ferdi (20.10.2022), "Eski Uygurcada Özel Bir Dilbilgiselleşme Tipi: İsim++iyeliktlokatif", presented at the XIV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu,
  4. Azılı Kenan (20.10.2021), "İlk Türkçe Kur’an Çevirilerinden Rylands Nüshasındaki Bir Cümle Üzerine", presented at the IX. ULUSLARARASI ТÜRKOLOJİ KONGRESİ,
  5. Azılı Kenan (14.10.2021), "Tarihsel Türk Dili Alanlarında Sıfat Pekiştiricisi Olarak +lar", presented at the XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu,
  6. Azılı Kenan (16.10.2019 - 18.10.2019), "Eski Türkçede Yeni Bir Durum Kategorisi: Limitatif", presented at the XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2019
  7. Azılı Kenan (16.10.2018 - 18.10.2018), "Eski Türkçede Nesne Adları", presented at the X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2018
  8. Azılı Kenan (01.06.2018 - 07.06.2018), "Eski Türkçede Bitig Adları", presented at the KÖKTÜRK YAZISININ OKUNUŞUNUN 125. YILINDA ORHUN’DANANADOLU’YA ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ SEMPOZYUMU, 2018