Bildiri

  1. Azılı Kenan (17.10.2023 - 20.10.2023), "Manihaist Çevreye Ait Eski Uygurca Mektuplarda Sosyal Hayata Dair Bazı Unsurlar Üzerine", presented at the X. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ (Modern Türkoloji: Temel Paradigmalar ve Disiplinlerarasılık) / 17-20 Ekim 2023 Türkistan-KAZAKİSTAN, 2023
  2. Azılı Kenan (12.10.2023 - 14.10.2023), "Dede Korkut Günbed Yazmasındaki Damaksıl /Ŋ/ Problemi Üzerine", presented at the ULUSLARARASI DEDE KORKUT SEMPOZYUMU (Dede Korkut: Mit ve Tarihî Gerçeklik) 12-14 EKİM 2023 Türkistan / KAZAKİSTAN BİLDİRİ KİTABI, 2023
  3. Azılı Kenan, Güzel Ferdi (20.10.2022 - 22.10.2022), "Eski Uygurcada Özel Bir Dilbilgiselleşme Tipi: İsim++iyeliktlokatif", presented at the XIV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2022
  4. Azılı Kenan (05.06.2021 - 08.05.2021), "Eski Türkçeden Yunus Emre Divanı’na: Diyalektik Bir Unsur Olarak Kayu/Kayı", presented at the YUNUS EMRE SEMPOZYUMU, 2021
  5. Azılı Kenan (14.10.2021 - 16.10.2021), "Tarihsel Türk Dili Alanlarında Sıfat Pekiştiricisi Olarak +lar", presented at the XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2021
  6. Azılı Kenan (12.07.2021 - 15.07.2021), "Eski Oğuzcada Morfolojik Tabakalaşma: Kançaru", presented at the YUNUS EMRE’NİN VEFATININ 700. YIL DÖNÜMÜ ANISINA ULUSLARARASI TÜRKÇENİN ANADOLU’DA YAZI DİLİ OLUŞU SEMPOZYUMU, 2021
  7. Azılı Kenan (20.10.2021 - 22.10.2021), "İlk Türkçe Kur’an Çevirilerinden Rylands Nüshasındaki Bir Cümle Üzerine", presented at the IX. ULUSLARARASI ТÜRKOLOJİ KONGRESİ, 2021
  8. Azılı Kenan (16.10.2019 - 18.10.2019), "Eski Türkçede Yeni Bir Durum Kategorisi: Limitatif", presented at the XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2019
  9. Azılı Kenan (16.10.2018 - 18.10.2018), "Eski Türkçede Nesne Adları", presented at the X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2018
  10. Azılı Kenan (01.06.2018 - 07.06.2018), "Eski Türkçede Bitig Adları", presented at the KÖKTÜRK YAZISININ OKUNUŞUNUN 125. YILINDA ORHUN’DANANADOLU’YA ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ SEMPOZYUMU, 2018
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk