Ders

Lisans

  1. Çağdaş Türk Lehçeleri Iı, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
  2. Türk Dili Tarihi Iı, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:2
  3. Çağdaş Türk Lehçeleri I, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:2
  4. Dilbilim, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:2
  5. Türk Dili I, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:2
  6. Türkiye Türkçesi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
  7. Türk Edebiyatı Tarihi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
  8. Türk Dili Iı, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
  9. Türk Dili Tarihi I, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:2