Ders

Lisans

  1. Çağdaş Türk Lehçeleri Iı, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
  2. Türk Dili Tarihi Iı, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:2
  3. Çağdaş Türk Lehçeleri I, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:2
  4. Dilbilim, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:2
  5. Türk Dili I, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:2
  6. Türkiye Türkçesi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
  7. Türk Edebiyatı Tarihi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
  8. Türk Dili Iı, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
  9. Türk Dili Tarihi I, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:2
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk