Mobile Logo İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İdari Personel Görev Tanımları
İİBF Fakülte Sekreteri Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Şef Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Dekan Sekreterliği Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Bölüm Sekreterliği Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Personel ve Özlük İşleri Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Teknik Hizmetler Birimi Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Yazı İşleri Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Tahakkuk Birimi Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Kalite Birimi Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Taşınır Kayıt Kontrol ve Satınalma Birimi Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Fotokopi Hizmetler Birimi Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Optik Hizmetler Birimi Görev Tanımı için tıklayınız
Yayın Tarihi: 
Yukarı