Mobile Logo İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
İdari Personel Görev Tanımları
İİBF Fakülte Sekreteri Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Şef Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Dekan Sekreterliği Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Bölüm Sekreterliği Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Personel ve Özlük İşleri Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Teknik Hizmetler Birimi Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Yazı İşleri Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Tahakkuk Birimi Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Kalite Birimi Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Taşınır Kayıt Kontrol ve Satınalma Birimi Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Fotokopi Hizmetler Birimi Görev Tanımı için tıklayınız
İİBF Optik Hizmetler Birimi Görev Tanımı için tıklayınız
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı