Üni. Dışı Deneyim

  1. "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Şap Enstitüsü Müdürlüğü", 2007, 2011, , Biyolog
  2. "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Etlik Merkez Veteriner Konrtol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü", 2005, 2007, , Biyolog
  3. "Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü", 2002, 2005, , Araştırma Görevlisi