Üni. Dışı Deneyim

  1. "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Şap Enstitüsü Müdürlüğü", 2007, 2011, , Biyolog
  2. "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Etlik Merkez Veteriner Konrtol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü", 2005, 2007, , Biyolog
  3. "Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü", 2002, 2005, , Araştırma Görevlisi
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk