Lisansüstü Tez Danış.

 1. Melike Tuğba DEMİR, "Helichrysum Chionophilum Ekstratı Kullanılarak Hazırlanan Gümüş Nanopartiküllerin Sentezi, Karakterizasyonu, Antimikrobiyal, Antibiyofilm ve Antioksidan Aktivitelerinin Hazırlanması.", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2021, Devam Ediyor
 2. İlayda ORÇAN, "Yeşil Sentez Yöntemi Kullanılarak Alyssum Filiforme ile Phlomis Linearis Endemik Bitkilerinin Karakterizasyonu, Biyolojik, Antioksidan ve Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2023, Tamamlandı
 3. Funda KARAKAYA, "Yeşil Sentez Yöntemiyle Ruscus Aculeatus L. Bitkisi Kullanılarak Gümüş Nanopartiküllerin Sentezi ve Antibiyofilm, Antimikrobiyal, Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi", Bartın Üniversitesi, 2021, Tamamlandı
 4. Kader VARLIK, "Türkiye'deki Eremogone Fenzl (Caryophyllaceae) Cinsinin Tohum Mikro-Morfolojisi, Palinolojisi ve Moleküler Filogenisi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2021, Devam Ediyor
 5. Seda BAŞKAN, "Kahramanmaraş İli Florasına Ait Bazı Endemik ve Tıbbi Öneme Sahip Bitkilerin İn-Vitro Ortamında Antibiyofilm, Antikanser, Antioksidan ve Antimikrobiyel Aktivitelerin İncelenmesi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2022, Tamamlandı
 6. İrem YILMAZ, "Doğu Akdeniz Florasına Ait Bazı Endemik ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin in Vitro Koşullarda Antibiyofilm, Antimikrobiyal, Antikanser ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2022, Tamamlandı
 7. Birgütay ŞAHİN, "Bartın İline Ait Tıbbi Öneme Sahip Bazı Bitki Türlerinden Yeşil Sentez Yöntemi ile Elde Edilen Nanomalzemelerin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi", Bartın Üniversitesi, 2021, Tamamlandı
 8. Hazal ÇOBUR, "Zingeronun Antibakteriyel, Antifungal, Antibiyofilm, Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi ve Mcf-7 ile Huvec Hücre Hatları Üzerindeki Sitotoksisitesinin Karşılaştırılması", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2020, Tamamlandı
 9. Maşide TEMİZ BOSTANCI, "Kahramanmaraş İlindeki Bazı Acantholimon Boiss. ve Salvia L. Türlerinin Metanol Ekstraktlarının Antibakteriyel, Antifungal, Antibiyofilm, Antioksidan ve Antikanser Özelliklerinin Araştırılması", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2021, Tamamlandı
 10. Esra ATALAN, "Türkiye'de Yetiştirilen Pelemir Bitkisinin [cephalaria Syriaca (L.)] Antioksidan, Antimikrobiyal, Antifungal, Antibiyofilm Özelliklerinin ve Tohum Morfolojisinin Araştırılması", Bartın Üniversitesi, 2019, Tamamlandı
 11. Hatice ÜLGEN, "Türkiye'de Yetiştirilen Ketencik Bitkisinin [camelina Sativa (L.) Crantz] Antioksidan, Antimikrobiyal, Antifungal, Antibiyofilm Özelliklerinin ve Tohum Morfolojisinin Araştırılması", Bartın Üniversitesi, 2019, Tamamlandı
 12. Adnan ARSLAN, "Anadolu Florasına Ait Bazı Alyssum L. Türlerinin Polen, Tohum, Meyve Morfolojileri ve Antimikrobiyal, Antibiyofilm Aktivitesinin İncelenmesi", Bartın Üniversitesi, 2019, Tamamlandı
 13. Kader VARLIK, "Türkiye'de Yayılış Gösteren Acanthophyllum C. A. Mey (Caryophyllaceae) Türlerinin Polen ve Tohum Morfolojisi", Bartın Üniversitesi, 2018, Tamamlandı
 14. Vedat TOZYILMAZ, "Anadolu Florasına Ait Bazı Endemik Türlerin Antimikrobiyal, Antioksidan ve Antibiyofilm Aktivitelerinin İncelenmesi", Bartın Üniversitesi, 2019, Tamamlandı
 15. Yusuf CEYLAN, "Crambe Orientalis L. Var Orientalis L.' in Mikro Üretimi Üzerine Farklı Bap ve Naa Konsantrasyonlarının Etkileri", Bartın Üniversitesi, 2015, Tamamlandı
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk