Proje

  1. Yeşil Sentez Yöntemiyle Alyssum Filiforme Nyar. ve Phlomis Linearis Boıss. Et Bal. Endemik Bitkileri Kullanılarak Kimyasal Bileşenlerin Tespiti, Gümüş Nanopartikül Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal, Antibiyofilm, Antioksidan, Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması,Ulusal, (14.07.2021 - 13.07.2022),11298,82 ₺
  2. Tıbbi Öneme Sahip Bazı Bitki Ekstraktlarından Elde Edilen Yeşil Sentez Gümüş Nanoparçacıkların Mcf-7 (İnsan Meme Kanseri) Hücre Serisi Üzerine Olan Anti-Kanserojen Etkilerinin Değerlendirilmesi, Antibiyofilm ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması,Ulusal, (02.01.2020 - 01.01.2022),31702,55 ₺
  3. Zingeron'un Antibakteriyel, Antifungal, Antibiyofilm ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi Mcf-7 ve Huvec Hücre Hatları Üzerindeki Sitotoksisitesinin Karşılaştırılması,Ulusal, (03.11.2020 - 03.11.2021),13419,08 ₺
  4. Kahramanmaraş İlindeki Bazı Acantholimon ve Salvia Türlerinin Metanol Ekstraktlarının Antibakteriyel, Antifungal, Antibiyofilm, Antioksidan ve Antikanser Özelliklerinin Araştırılması,Ulusal, (04.09.2020 - 04.09.2021),14000,00 ₺
  5. Yeşil Sentez Yöntemiyle Ruscus Aculeatus L. Bitkisi Kullanılarak Gümüş Nanopartiküllerin Sentezi ve Antibiyofilm, Antimikrobiyal, Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi,Ulusal, (04.03.2020 - 04.09.2021),10572,80 ₺
  6. 2-Amino-1-Butanol Ligandı İçeren Disiyanidogümüş(L) ve Tetrasiyanidonikelat Komplekslerin Sentezi, Karekterizasyonu ve Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi,Ulusal, (02.01.2019 - 02.01.2020),19051,49 ₺
  7. Türkiye’ De Yetiştirilen Ketencik Bitkisinin [camelina Sativa (L.) Crantz] Antioksidan, Antimikrobiyal, Antifungal, Antibiyofilm Özelliklerinin ve Tohum Morfolojisinin Araştırılması,Ulusal, (02.01.2019 - 02.01.2020),4555,98 ₺
  8. Anadolu Florasına Ait Bazı Endemik Türlerin Antimikrobiyal,antioksidan ve Antibiyofilm Aktivitelerinin İncelenmesi,Ulusal, (21.11.2017 - 21.11.2019),3970,70 ₺
  9. Gümüş ve Çinko Nanopartiküllerinin Defne Özü ile Biyosentezi ve Fotokatalitik Özelliklerinin Araştırılması,Ulusal, (30.04.2018 - 30.10.2019),9420,51 ₺
  10. Türkiye’de Yayılış Gösteren Acanthophyllum C. A. Mey. ( Caryophyllaceae) Türlerinin Polen ve Tohum Morfolojisi,Ulusal, (08.09.2017 - 08.09.2018),2063,42 ₺