Bildiri

 1. Güleryüz Didem, Bülbül Ali Savaş, Akgün Emre (28.09.2022 - 30.09.2022), "Estimation of Co2 Emissions for Turkey by Machine Learning Algorithms", presented at the 4th International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET), 2022
 2. Bülbül Ali Savaş, Çobur Hazal (11.04.2021), "Zingeronun (4- (4-Hidroksi3-Metoksifenil) -2-Bütanon) Mcf-7 ve Huvec Hücre Hatları Üzerindeki Sitotoksisitesinin Karşılaştırılması", presented at the 10.ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ,
 3. Orçan İlayda, Bülbül Ali Savaş (07.04.2022 - 19.04.2022), "Phlomis Linearis Endemik Bitkisinin Sitotoksik Etkisinin Araştırılması", presented at the Ispec 1st Internatıonal Agrıcultural Research Congress, 2022
 4. Yılmaz İrem, Bülbül Ali Savaş (07.04.2022 - 19.04.2022), "Cytisus Drepanolobus (Boıss.) Rothm. Endemik Bitkisinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi", presented at the Ispec 1st Internatıonal Agrıcultural Research Congress, 2022
 5. Başkan Seda, Bülbül Ali Savaş, Aygan Ashabil, Kocabaş Yusuf Ziya (07.04.2022 - 19.04.2022), "Investigation of Antioxidant Capacity of Endemic Species Ajuga Rrelicta P.H.Davis and of Medical İmportant Kickxia Elatine Subsp.Crinita (Mabille) Greuter Plant", presented at the Ispec 1st Internatıonal Agrıcultural Research Congress, 2022
 6. Korkmaz Nesrin,Ceylan Yusuf,Karadağ Ahmet,Bülbül Ali Savaş (28.06.2019 - 29.06.2019), "Green Synthesis of Rhododendron Ponticum and İts Antibacterial and Antibiofilm Activity", presented at the 2nd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2019), 2019
 7. Bülbül Ali Savaş,Fırat Mehmet,Ceylan Yusuf,Ayvat Elif Ezgi (06.05.2015 - 06.05.2015), "Anadolu Florasındaki Rhaponticum Hill. (Compositae) Cinsine Ait Türlerin Polen Mikromorfolojilerinin Araştırılması", presented at the Ekoloji 2015 Sempozyumu, 2015
 8. Bülbül Ali Savaş,Tarıkahya Hacıoğlu Burcu,Arslan Yusuf,Subaşı İlhan,Özdemir Fethi Ahmet,Pehlivan Sevil (23.06.2014 - 27.06.2014), "Anadolu Florasındaki Crambe Cinsine Ait Bazı Türlerin Tohum Morfolojisi", presented at the 22. Ulusal Biyoloji Kongresi,, 2014
 9. Bülbül Ali Savaş,Fırat Mehmet,Tarıkahya Hacıoğlu Burcu (06.05.2015 - 09.06.2015), "Tehlike Altındaki Endemik Noccaea Aghrica (P.H.Davis Kit Tan) M.Fırat Özüdoğru (Brassicaceae) Türünün Polen Morfolojisi", presented at the Ekoloji 2015 Sempozyumu, 2015
 10. Özdemir Fethi Ahmet,Yıldırım Mehmet Uğur,Kürşat Murat,Bülbül Ali Savaş (23.06.2014 - 27.06.2014), "Farklı Tdz Konsantrasyonlarının Scutellaria Orientalis in ın Vitro Üretimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması", presented at the 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2014
 11. Arslan Yusuf,Subaşı İlhan,Tarıkahya Hacıoğlu Burcu,Bülbül Ali Savaş (01.05.2014 - 04.05.2014), "Anadolu Doğal Florasında Bulunan Carthamus L. Cinsine Ait Yabani Türlerin Bazı Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırma", presented at the Ekoloji 2014 Sempozyumu, 2014
 12. Bülbül Ali Savaş,Elşad Hüseyin (01.05.2014 - 04.05.2014), "Bartın İli Orman Ekosistemi Mikrofungusları", presented at the Ekoloji 2014 Sempozyumu, 2014
 13. Bülbül Ali Savaş,Tarıkahya Hacıoğlu Burcu,Arslan Yusuf,Subaşı İlhan (01.05.2014 - 04.05.2014), "Anadolu Florasındaki Crambe Cinsine Ait Bazı Türlerin Polen Morfolojisi", presented at the Ekoloji 2014 Sempozyumu, 2014
 14. Vedat Tozyılmaz,Bülbül Ali Savaş (11.05.2018 - 13.05.2018), "Antibacterial Effects of Alyssum L. Against Some Gram-Positive and Gram-Negative Bacteria", presented at the International Symposium Ecology, 2018
 15. Bülbül Ali Savaş,Ceylan Kevser Betül,Atalan Esra,Ülgen Hatice (11.05.2019 - 13.05.2019), "Investigation of Kombucha Tea by Phytopathological Study", presented at the International Symposium Ecology, 2019
 16. Arslan Adnan,Bülbül Ali Savaş,Ceylan Yusuf,Tozyılmaz Vedat,Arslan Yusuf (07.10.2018 - 09.10.2018), "Pollen Micromorphology of Three Alyssum L. (Brassicaceae) in Turkey.", presented at the 2nd Aerobiology and Palynology Symposium (APAS2018), 2018
 17. Bülbül Ali Savaş,Armağan Metin,Varlık Kader (19.06.2018 - 23.06.2018), "Seed Morphology of Eight Alyssum L. (Brassicaceae) in Turkey", presented at the INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM, 2018
 18. Tozyılmaz Vedat,Bülbül Ali Savaş,Armağan Metin,Varlık Kader (19.06.2018 - 23.06.2018), "Pollen Morphology of Eight Alyssum L. (Brassicaceae) in Turkey", presented at the INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM, 2018
 19. Bülbül Ali Savaş,Varlık Kader,Armağan Metin (19.06.2018 - 23.06.2018), "Morphological Studies on Trichomes of Alyssum (Brassicaceae) in Turkey", presented at the INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM, 2018
 20. Tarıkahya Hacıoğlu Burcu,Arslan Yusuf,Subaşı İlhan,Bülbül Ali Savaş (03.04.2017 - 05.04.2017), "Comparative Vegetative Anatomy of Some Carthamus L. (Asteraceae) Species Grown in Turkey", presented at the BEWS 2017, 2017
 21. Bülbül Ali Savaş,Varlık Kader (11.05.2017 - 13.05.2017), "Fungal Spores in Bartın Town Atmosphere", presented at the International Symposium Ecology 2017, 2017
 22. Bülbül Ali Savaş,Armağan Metin,Varlık Kader (11.05.2017 - 13.05.2017), "Pollen and Seed Morphology of Silene Surculosa (Caryophyllaceae) in Turkey", presented at the International Symposium Ecology 2017, 2017
 23. Bülbül Ali Savaş,Varlık Kader (26.12.2016 - 29.12.2016), "Türkiye De Yayılış Gösteren Acanthophyllum C a Mey Caryophyllaceae Türlerininpolen Morfolojis", presented at the Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, 2016
 24. Bülbül Ali Savaş,Varlık Kader,Özgişi Kurtuluş,Tarıkahya Hacıoğlu Burcu (05.11.2016 - 07.11.2016), "Pollen Morphology Turkish Endemic Noccaea Eigii Noccaea Meyeri Noccaeatriangularis Brassicaceae Species", presented at the APAS 2016, 2016
 25. Bülbül Ali Savaş (13.04.2016 - 15.04.2016), "Bartın İli Atmosferindeki Önemli Alerjenler", presented at the 5th International Conference on Science Culture and Sport, 2016
 26. Bülbül Ali Savaş, Pehlivan Sevil, Hüseyin Elşad (04.10.2011 - 07.10.2011), "Kırşehir İli Atmosferindeki Polenlerin Araştırılması", presented at the X. Ekoloji ve Çevre Kongresi, 2011
 27. Bülbül Ali Savaş, Hüseyin Elşad, Pehlivan Sevil (05.05.2011 - 07.05.2011), "Kırşehir Şehir Atmosferinde Mantar Sporları", presented at the Ekoloji 2011 Sempozyumu, 2011
 28. Bülbül Ali Savaş, Hüseyin Elşad (03.05.2012 - 05.05.2012), "Kırşehir Atmosferindeki Önemli Alerjenler", presented at the XI. Ekoloji ve Çevre Kongresi, 2012
 29. Bülbül Ali Savaş (02.05.2013 - 04.05.2013), "Aspir Carthamus Tinctorius L Un Polenlerinin Araştırılması", presented at the Ekoloji 2013 Sempozyumu, 2013
 30. Fırat Mehmet, Bülbül Ali Savaş, Tarıkahya Hacıoğlu Burcu (01.07.2013 - 05.07.2013), "Taxonomic Notes on the Thlaspi Aghricum P H Davis Kit Tan Brassicaceae", presented at the Plant Life of South West Asia 8, 2013
 31. Bülbül. Ali Savaş, Hüseyin. Elsad, Selçuk. Faruk (24.10.2013 - 26.10.2013), "Microfungi of Forest Ecosystems in Bartin Province I", presented at the International Caucasian Forestry Symposium, 2013
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk