Mobile Logo Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
31. Madde Ders Görevlendirme

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 31. Maddesi Kapsamında Görevlendirme

-  İSTENİLECEK BELGELER

a)      Görevlendirilme Teklifiyle İlgili Üst yazı ve Ekinde Yönetim Kurulu Kararı.

b)      Dilekçe (Örneği için tıklayınız)

c)       Diploma

d)      Özgeçmiş

e)      31.madde kapsamında görevlendirme tablosu (Örnek için tıklayınız)

f)       Talep eden Fakülte/ Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu'nun  ilgili  Program ya da  Bölümünde görevli öğretim elemanlarının ders yükünü gösterir tablo (Zorunlu Ortak Dersler(İngilizce/Türk Dili/Atatürk İlke ve İnkilapları için yapılan taleplerde ilgili birimin derse girecek öğretim elemanı olmaması durumu haricinde eklenmesi zorunludur)________________________________________________________________________________________

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 31. Maddesi:

 Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücretiyle ilgili Yönetim Kurullarının görüşleriyle dekanların/ müdürlerin önerileri üzerine ve Rektörün onayıyla görevlendirilebilirler.


Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı