Project

  1. Gerçekçi Matematik Eğitiminin Türev Konusunun Ortaöğretim Kurumlarında Öğretimine Etkisinin Belirlenmesi.,Ulusal, (27.12.2017 - 27.10.2018),
  2. Değişken Üstlü Büyümeye Sahip Nonlineer P X Laplacian İçeren Denklemlerin Cözümleri,Ulusal, (01.07.2016 - 31.12.2016),
  3. Standart Olmayan Büyüme Koşullu Nonlineer Eliptik Denklemlerin Çözümleri ve Electrorheological Akışkan Denklemlerine Uygulamaları,Ulusal, (08.03.2010 - 14.03.2011),
  4. Sabit ve Değişken Üstü Lebesgue ve Sobolev Uzaylarında Standart ve Standart Olmayan Büyüme Koşullu Parabolik ve Eliptik Diferansiyel Denklemlerin Çözümleri.,Ulusal, (04.02.2008 - 09.02.2009),
  5. Diferansiyellenebilir Fonksiyonların Integral Temsilleri ve Besov-Nikolskii-Orlic Tipli Uzaylara Uygulamaları,Ulusal, (14.02.2005 - 12.02.2007),
  6. Değişken Üstlü Lebesgue ve Sobolev Uzaylarında Gömme Teoremleri,Ulusal, (02.02.2004 - 06.02.2006),