Graduate Thesis Advisor.

  1. Ebubekir AKKOYUNLU, "𝑝(∙)-Laplacıan İçeren Eliptik Tip Standart Olmayan Büyüme Koşullu Problemlerin Çözümlerinin Araştırılması", Atatürk Üniversitesi, 2020, Tamamlandı
  2. Mehmed Fatih CAMADAN, "6. Sınıf Öğrencilerinin Cebir Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi", Bayburt Üniversitesi, 2019, Tamamlandı
  3. Sezgin OĞRAŞ, "Standart Olmayan Büyüme Koşullu Eliptik Tipten Fark Denklemlerinin Çözümleri", Dicle Üniversitesi, 2011, Tamamlandı
  4. Mustafa AVCİ, "Standart Olmayan Büyüme Koşullu Eliptik Denklemlerin Çözümlerinin Varyasyonel Yaklaşım Altında İncelenmesi", Dicle Üniversitesi, 2011, Tamamlandı
  5. Zehra YÜCEDAĞ, "Değişken Üstlü Lebesgue Sobolev Uzaylarında Nehari Manifold Yaklaşımı ve Mountain Pass Teoremini Kullanarak P(X) -Laplace Denklemlerin Çözümleri", Dicle Üniversitesi, 2010, Tamamlandı
  6. Zehra YÜCEDAĞ, "Sobolev Uzayları ve Gömülme Teoremleri", Dicle Üniversitesi, 2006, Tamamlandı
  7. Abdulkadir KARAKAŞ, "Hardy-Steklov Operatörleri ve Norm Eşitsizlikleri", Dicle Üniversitesi, 2008, Tamamlandı
  8. Bilal ÇEKİÇ, "Değişken Üstlü Lebesgue ve Sobolev Uzaylarında Gömme Tipli Eşitsizlikler", Dicle Üniversitesi, 2005, Tamamlandı