Project

 1. Derin Eutektik Çözücüler (Des) Kullanılarak Hypericum Perforatum (L.) Bitkisinin Ekstraksiyonu; Antimikrobiyal ve Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi,Ulusal, (03.11.2021 - 15.03.2023),24995,10 ₺
 2. Arı Zehri ve Arı Sütlerinin Organik Asit Profilinin Belirlenmesi,Ulusal, (10.08.2021 - 12.09.2022),74997,10 ₺
 3. Multifloral Bal Örneğinden Dna Ekstraksiyonunun Gerçekleştirilmesi,Ulusal, (03.11.2021 - 02.05.2022),
 4. Solhan ve Genç İlçelerinin Arı Florasının Tespiti ile Balların Palinolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Pikom-Bitki 2018.002,Ulusal, (25.05.2018 - 08.09.2021),
 5. Arı Sütünün Aminoasit ve Antimikrobiyal Profili,Ulusal, (27.12.2019 - 27.12.2020),
 6. Lignoselülozik Atıklar Kullanılarak Farklı Streptomyces Suşlarından Melanin Pigmenti Üretimi ve Antioksidan Özelliğinin Belirlenmesi,Ulusal, (23.05.2019 - 16.03.2020),
 7. Türkiyenin Farklı Bölgelerinde Üretilen Bazı Monofloral Balların Mineral İçerik Uçucu Bileşen ve Antimikrobiyalaktivitelerinin İncelenmesi,Ulusal, (04.09.2018 - 22.01.2020),
 8. Farklı Arı Ürünlerinin Elementel Kompozisyonları,Ulusal, (07.12.2018 - 17.06.2019),
 9. Bayburt İline Ait Farklı Bal Örneklerinin Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi,Ulusal, (22.01.2018 - 22.07.2018),
 10. Farklı Çözücülerde Ekstrakt Edilen Propolis Örneğinin Kimyasal İçeriklerinin ve Biyoaktif Özelliklerinin Karşılaştırılması,Ulusal, (22.01.2018 - 22.07.2018),
 11. Bayburt Balının Kalitesinin Tespitine Yönelik Bir Ön Çalışma,Ulusal, (15.06.2017 - 29.12.2017),
 12. Hakkari Bölgesi Propolislerinin Botanik Orijininin ve Kimyasal İçeriğinin Saptanması,Ulusal, (22.09.2014 - 10.09.2015),
 13. Kars Ballarının Botanik ve Coğrafik Orijinlerinin Saptanması,Ulusal, (15.04.2013 - 15.09.2014),
 14. Farklı Mısır Çeşit ve Hatlarında Kuraklıkstresi Etkilerinin Fizyolojik Olarak İncelenmesi,Ulusal, (15.10.2008 - 21.06.2010),1499,00 ₺