Graduate Thesis Advisor.

  1. Görkem ÇETİN, "Bazı Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Genotiplerinde Farklı Ekim Zamanlarının Agronomik, Morfolojik ve Biyokimyasal Değişimler Üzerine Etkileri", Bayburt Üniversitesi, 2020, Tamamlandı
  2. Sabiha KAYABAŞI, "Yeni Nesil Teknikler Kullanılarak Hazırlanan Propolis Ekstraktlarının Fitokimyasal Özelliklerinin ve Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması", Bayburt Üniversitesi, 2019, Tamamlandı
  3. Öznur SAROĞLU, "Detection of Some Quality Properties and Antioxidant Activity of Bee Products Like; Honey, Pollen and Propolis Obtained From Bayburt and Different Regions of Turkey", İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018, Tamamlandı