Uygulamalı Bilimler Fakültesi Seminer Günleri (6 Nisan)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılından beri gerçekleşen “Uygulamalı Bilimler Fakültesi Seminer Günleri” 6 Nisan günü Sayın Dr. Öğr. Üyesi Şerife KAZANCI SUNAOĞLU hocamızın “Hizmet Sunum Sürecinde Yaşanan Olayların Firmanın Etik Algısı Üzerine Etkileri: Deneysel Bir Çalışma” adlı sunumu ile devam etmiştir. Seminer takvimimiz doğrultusunda 13 Nisan günü Saat 15:00’da Dr. Öğr. Üyesi Serhan KÖKHAN hocamız “İnsan - Robot Etkileşimli Sistemler” adlı çalışmasını sunacaktır.
Yayın Tarihi: 
Yukarı