Uygulamalı Bilimler Fakültesi Seminer Günleri (30 Mart)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılından beri gerçekleşen “Uygulamalı Bilimler Fakültesi Seminer Günleri” 30 Mart günü Sayın Dr. Öğr. Üyesi Didem GÜLERYÜZ hocamızın “Veri Bilimi ve Yapay Zeka” adlı sunumu ile devam etmiştir.  Seminer takvimimiz doğrultusunda 6 Nisan günü Saat 15:00’da Dr. Öğr. Üyesi Şerife KAZANCI SUNAOĞLU hocamız “Hizmet Sunum Sürecinde Yaşanan Olayların Firmanın Etik Algısı Üzerine Etkileri: Deneysel Bir Çalışma” adlı çalışmasını sunacaktır.
Yayın Tarihi: 
Yukarı