Üniversitemiz 2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayımlandı

Bayburt Üniversitesi 2021 Yılı “Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)” üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından, 23.11.2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 19. maddesi doğrultusunda hazırlandı.

Bayburt Üniversitesi 2021 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR), kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek ve Kurumsal Akreditasyon Programı süreçlerinde yer alınmak amacıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan “KİDR Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3.0” esas alınarak oluşturuldu. KİDR hazırlama süreçlerinde üniversitemiz birim kalite komisyonları çalışmaları ile oluşturulan Birim İç Değerlendirme Raporları (BİDR) dikkate alındı.

Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülen KİDR hazırlama süreçleri, Kalite Alt Komisyonları ve Kalite Komisyonu toplantıları ile paydaş katılımları sağlanarak etkin bir şekilde gerçekleştirildi. İlgili komisyonlar tarafından değerlendirilen rapor senato onayına sunuldu.

Rektör Prof. Mutlu TÜRKMEN ilgili senato toplantısında; Kalite Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen “Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)” çalışmalarından dolayı başta Kalite Koordinatörlüğü ekibi olmak üzere kurumda bu sürece katkı sunan bütün akademik ve idari personele teşekkür etti.

Bayburt Üniversitesi 2021 Yılı “Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)” siz değerli kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.
 


Yayın Tarihi: 
Yukarı