Stratejik Hedefler

Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek

Öğrenci memnuniyeti, anket sonuçlarını daha etkin bir şekilde kullanmak

Öğrenci ve öğretim üyesi sayısını artırmak

Öğrencilerin bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak için öğrenci başına düşen bilgisayar sayısını artırmak

Öğrenci motivasyonunun en üst düzeyde sağlanması amacıyla bölüm ve kişisel gelişime yönelik desteklerin arttırılması, öğrenci kulübünün desteklenmesi.

Ders içeriklerinin sürekli güncel tutulması.

Öğrenci Öğretim elemanı etkileşiminin arttırılması

Derslik ve laboratuvar alanlarının iyileştirilmesi, çağdaş donanımlı duruma getirilmesi

Her seviyede yönetim, öğretim elemanı ve öğrenci arasında etkili bir iletişim sağlamak

Öğrencilerimize rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti veren birimler oluşturmak

Mevcut kütüphanedeki kitap sayısını artırmak

Bölgenin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak

Kamu ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak bölgesel gelişime katkı sağlayacak konferans ve seminerler vermek

Bölgedeki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ve velilerinin eğitimle ilgili farkındalık düzeylerini geliştirmek için seminer ve konferanslar düzenlemek

Bölgesel sorunlara yönelik faaliyetlerin ve topluma açık hizmetlerin desteklenmesi

Araştırma ve geliştirme potansiyelinin arttırılması

Nitelikli öğretim elemanı sayısının arttırılması

Genç akademisyenlere yurt dışında deneyim kazandırılması

Bilimsel araştırma faaliyetlerinin (yayın, tez, proje) arttırılması

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı