Mobile Logo Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uyg. ve Arş. Merkezi

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Personel Listesi
Akademik Personeller
Öğretim Görevlisi Doktor Hümeyra İSPİRLİ humeyraispirli
Öğretim Görevlisi Adem KARA akara, (3301)
Öğretim Görevlisi Fatma TUNÇER fatmatuncer
Öğretim Görevlisi Onur GÜVEN onurguven, (3314)
Öğretim Görevlisi Süleyman TEKMEN stekmen
İdari Personeller
Şube Müdürü Sinan KOÇHAN skochan
Yukarı