Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) ve ISO 9001:2015 KYS hazırlık faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı
12 Aralık 2022 Pazartesi Rektör yardımcımız Sayın Prof.Dr. Ümmügülsüm Erdoğan başkanlığında KAP Ölçüt Başkanları ile "Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) ve ISO 9001:2015 KYS hazırlık faaliyetleri" değerlendirme toplantısı yapıldı. Aşağıdaki gündem maddeleri görüşüldü:
  • Kalite Koordinatörlüğü Dış Danışma Kurulu Üyeleri Belirlenmesi
  • Akademik İç Danışma Kurulu Üyeleri Belirlenmesi
  • Çalışma Takvimi Güncellemesi
  • Kalite komisyonu ve alt komisyon üyelerinin netleştirilmesi
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı