Mobile Logo Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kalite Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Doçent Doktor Başak TOĞAR Başkan
Doktor Öğretim Üyesi Yavuz EKİNCİOĞLU Üye
Öğretim Görevlisi Erdi Anıl TANRIVERDİ Üye
Öğretim Görevlisi Ahmet KÖREMEZLİ Üye
Öğretim Görevlisi Emirhan AKTAŞ Üye
Öğretim Görevlisi Haticenur TURAN Üye
Öğretim Görevlisi Ömer ALTAY Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı