Kalite Birimimiz 20 Ocak 2022 Tarihi itibari ile Kalite Koordinatörlüğü Olarak Değiştirilmiştir
Bayburt Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü  Üniversitemizde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ve idari hizmetlerin iç ve dış kalite güvencesi, programların akreditasyon süreçleri, bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin çalışmaları planlamak ve yürütmek üzere 2022 yılı Ocak ayında kurulmuştur.
Yayın Tarihi: 
Yukarı